Korisnički login

Poslovnik Općinskog Vijeća Općine Cestica

Općinsko vijeće Općine Cestica na svojoj 3. sjednici održanoj dana 13. srpnja 2009. godine donijelo je Poslovnik Općinskog vijeća Općine Cestica. Ovim Poslovnikom se detaljnije uređuje način konstituiranja Općinskog vijeća, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, djelokrug vijeća, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, sazivanje, rad i tijek sjednice, postupak izbora i imenovanja, javnost rada vijeća, te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća Općine Cestica.

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Cestica
Puna verzija: 375.89 KB
ZIP verzija: 344.24 KB