Korisnički login

U siječnju održana predavanja za poljoprivrednike i vinogradare

Poljoprivrednici će do 2014. trebati primijeniti 18 EU standarda

  Uoči referenduma o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (održan 22. siječnja 2012. godine)  stručnjaci Hrvatske poljoprivredne komore priredili su u petak 20. siječnja u dvorani DVD-a Križovljan Cestica predavanje o višestrukoj sukladnosti u poljoprivredi, a koje se odnose na ostvarivanje prava dobivanja poticaja koji su vezani uz provođenje postojećih uredbi EU i hrvatskih propisa s područja zaštite prirode i okoliša te zaštite zdravlja ljudi i životinja u poljoprivrednoj proizvodnji s ciljem promicanja održive poljoprivrede. Predavanje je započelo u 11 sati, a u ime Općine Cestica prisutne je pozdravio Ivan Šincek, zamjenik predsjednika Vijeća. Predavanje su održali Mara Bogović, viši stručni savjetnik te Jelena Stipetić i Zita Ciler, a prisustvovalo mu je stotinjak zainteresiranih poljoprivrednika članova Obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.  

      Naglašeno ja da se od 18 zakonskih propisa, vezanih uz održivu proizvodnju, u 2012. godini primjenjuje osam standarda, a ostale će trebati ispuniti do 2014. godine. Naglašeno je da će se primjena standarda u poljoprivrednoj proizvodnji kontrolirati u određenom postotku, a za sve one koji izbjegnu primjenu standarda poticaji će se umanjiti ili posve ukinuti. Skrenuta je pozornost na potrebu dosljednog vođenja evidencije upotrebe zaštitnih sredstava u zaštiti bilja za svaku kulturu i katastarsku česticu-njivu, a od traženih podataka u tabele je potrebno unijeti 12 podataka, od početka tretiranja do berbe, prerade i skladištenja poljoprivrednog proizvoda. Zaštitna sredstva trebaju se čuvati u originalnoj ambalaži, posebno fungicidi, insekticidi i herbicidi,  te u izdvojenom prostoru u koji nije dostupan ulaz djece i domaćih životinja, a kod primjene zaštitnih sredstava potrebno je poštivati upute primjene i zaštite voda te tretiranja provoditi u najpovoljnijim vremenskim uvjetima.

      Sudionicima predavanja ukazano je na potrebu poštivanja propisa na deponiranje i čuvanje stajskog gnoja i gnojnice za što je potrebno izgraditi nepropusne spremnike kapaciteta za šestomjesečno skladištenje koji sprječavaju istjecanje u zemlju ili isparavanje u atmosferu, a kod izvoženja i gnojenja, uz mjere zaštite vodocrpilišta i izvora pitke vode, potrebno je poštivati preporuka vezanih uz smanjenje gubitka dušika ispiranjem i isparavanjem.

     U organizaciji Udruge vinara i vinogradara Sveti Martin Cestica održano je u domu DVD-a Babinec, u  petak, 27. siječnja s početkom u 18 sati predavanje s temom „zaštite vinograda od bolesti i štetnika“, a istome je prisustvovao i Josip Borak, zamjenik načelnika općine Cestica. Na predavanju se okupilo tridesetak zainteresiranih, a informacija o predavanju članovi Udruge dobili su 21. siječnja na održanoj godišnjoj skupštini vinogradara te putem plakata koji su se nalazili po oglasnim pločama diljem općine. U uvodnom dijelu sudionike je pozdravio Mladen Horvat, predsjednik Udruge, a temu se detaljno obrazložili diplomirani inženjeri Marko Pavković i Robert Bačaj. Naglašeno je da zaštita vinove loze započinje još za mirovanja vegetacije i traje od ožujka do zrenja grožđa u kolovozu mjesecu, a u slučaju tuče potrebno je oštećeno vinograde zaliječiti sprječavanjem prodiranja uzročnika bolesti u bobice grožđa, poštujući rokove berbe. Primjena kontaktnih sredstava zaštite preporuča se do cvatnje, a u kasnijoj fazi, do zrenja grožđa preporuča se upotreba sistemičnih fungicida koji ulaze u strukturu biljke te tako štite i dijelove koju nisu zahvaćeni sredstvom za prskanje i liječe bolešću zahvaćene dijelove. Bolesti vinove loze su crna pjegavost, crvena palež, peronospora, pepelnica i siva plijesan (trulež), a koje će se zaštitno sredstvo primijeniti zavisi od samog vinogradara. pojava žutog lišća na lozi znak je nedovoljne količine željeza ili magnezija u biljci. Štetu na vinogradima prouzrokuju i brojni štetnici kao što su žuti i sivi (pepeljasti) grozdov moljac, grinje, štitaste uši vinove loze… Na izgled vinograda utječe i gnojidba i obrada vinograda, a žuto lišće vinove loze može nastati i zbog nedostatak željeza i magnezija.

Nekoliko fotografija snimljenih na održanim predavanjima, skupštini vinogradara i predavanju zaštite vinove loze

06_132308_44.jpg 06_132321_42.jpg 06_132329_43.jpg 06_132342_51.jpg 06_132354_09.jpg 06_132404_97.jpg 06_132417_27.jpg 06_132436_63.jpg 06_132503_53.jpg 06_132515_10.jpg 06_132612_47.jpg 06_132629_44.jpg