Korisnički login

Predavanje za poljoprivrednike

POZIV NA PREDAVANJE

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače da će stručni savjetnici Hrvatske poljoprivredne komore navedenog datuma održati predavanja o višestrukoj sukladnosti u poljoprivredi.

Predavanja će se održati  20.01.2012. godine  u  11,00 sati u CESTICI  u prostorijama VATROGASNOG DOMA CESTICA

Zakonom o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN, 92/10) korisnici izravnih plaćanja OBAVEZNI su ispunjavati uvjete višestruke sukladnosti u poljoprivrednoj proizvodnji.


Obzirom na nove zakone i prilagodbe EU bit će zastupljeno nekoliko tema:
1.    Višestruka sukladnost  koja se odnosi na provođenje već postojećih uredbi EU i hrvatskih propisa s područja zaštite prirode i okoliša te zaštite zdravlja ljudi i životinja u poljoprivrednoj proizvodnji s ciljem promicanja održive poljoprivrede. Ujedno je to i obaveza u ostvarivanju prava na  izravna plaćanja (poticaji) , vezana uz poštivanje mjera zaštite prirode i okoliša, zaštite zdravlja ljudi i životinja te mjera dobre poljoprivredne prakse. Nepridržavanje uvjeta višestruke sukladnosti ima za posljedicu umanjenje ili gubitak prava na izravna plaćanja.

2.    Dobri poljoprivredni i okolišni uvjeti uz obavezne zahtjeve za upravljanje – obuhvaća poštivanje načela dobre poljoprivredne prakse u zaštiti tla, zaštiti voda, zraka i životinja. Pod tim načelima obuhvaćeno je uz pravilnu agrotehniku, skupljanje i skladištenje te primjena stajskog gnoja, otpadnih voda iz silosa, adekvatna primjena i zbrinjavanje sredstava za zaštitu bilja, goriva i maziva u poljoprivredi kao i zagađivanje dimom, staklenički plinovi te držanje životinja za proizvodnju ali i zaštita životinja.

Osim navedenih tema poljoprivrednici će biti upoznati sa ostalim zakonima i pravilnicima koji obuhvaćaju djelokrug njihove proizvodnje a kojih se moraju pridržavati, kako bi na vrijeme mogli ispuniti sve uvjete i poduzeti potrebne mjere propisane zakonom.

Na predavanje je obavezan doći bar jedan član OPG-a i obavezno sa sobom donijeti MIBPG gospodarstva, te osobnu iskaznicu prisutnog člana.