Korisnički login

Rješenje o određivanju glasačkih mjesta

               
REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU
DRŽAVNOG REFERENDUMA
U OPĆINI CESTICA

KLASA: 014-02/12-01/
URBROJ: 2186/03-12-1
Cestica, 04.01.2012.

    Na temelju članka 18. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 33/96.,  92/01.,  44/06. – Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske,  58/06. – Odluka Ustavnog suda broj U-I-177/2002., 69/07. – Odluka Ustavnog suda broj
U-I-2051-2007., 38/09., 85/10. – Ustav Republike Hrvatske – pročišćeni tekst), Općinsko povjerenstvo donosi

RJEŠENJE
O ODREĐIVANJU GLASAČKIH MJESTA

Na području Općine Cestica određuju se sljedeća glasačka mjesta:

1. glasačko mjesto broj 1 u Gornjem Vratnu, u prostorijama Društvenog doma Gornje Vratno, Varaždinska 136, koje obuhvaća birače s prebivalištem u naseljima Gornje Vratno i Vratno Otok.

2. glasačko mjesto broj 2 u Radovcu, u prostorijama Stare škole Radovec, Radovec, A. Mihanovića 7,  koje obuhvaća birače s prebivalištem u naselju Radovec.
 
3. glasačko mjesto broj 3 u Cestici, u prostorijama vatrogasnog doma DVD-a
Križovljan-Cestica, Cestica, Dravska 1a, koje obuhvaća birače s prebivalištem u naseljima Cestica,  Križovljangrad i Križovljan Radovečki.

4. glasačko mjesto broj 4 u Otoku Virje, u prostorijama Društvenog doma, Otok Virje, M. Pijade, koje obuhvaća birače s prebivalištem u naselju Otok Virje.

5. glasačko mjesto broj 5 u Virju Križovljanskom, u prostorijama Društvenog doma
Virje Križovljansko, Ormoška, koje obuhvaća birače s prebivalištem u naselju Virje Križovljansko.  

6. glasačko mjesto broj 6 u Radovec Polju, u prostorijama Društvenog doma, Radovec Polje, koje obuhvaća birače s prebivalištem u naselju Radovec Polje.

7. glasačko mjesto broj 7 u Babincu, u prostorijama vatrogasnog doma DVD-a Babinec, Babinec, Školska, koje obuhvaća birače s prebivalištem u naseljima Babinec, Kolarovec i Falinić Breg.

8. glasačko mjesto broj 8 u Velikom Lovrečanu, u prostorijama vatrogasnog doma DVD-a Lovrečan-Dubrava, Veliki Lovrečan, Sv. Lovre, koje obuhvaća birače s prebivalištem u naseljima Brezje Dravsko, Veliki Lovrečan, Mali Lovrečan i Lovrečan Otok.

9. glasačko mjesto broj 9 u Dubravi Križovljanskoj, u prostorijama "Zgrade Mihalić", Dubrava Križovljanska, koje obuhvaća birače s prebivalištem u naseljima Dubrava Križovljanska i Dubrava Breg.

10. glasačko mjesto broj 10 u Jarkima, u prostorijama Mjesnog odbora Jarki, koje obuhvaća birače s prebivalištem u naseljima Jarki i Selci Križovljanski.

11. glasačko mjesto broj 11 u Malom Gradišću, u prostorijama vatrogasnog doma DVD-a Gradišće, koje obuhvaća birače s prebivalištem u naseljima Malo Gradišće i Križanče.

12. glasačko mjesto broj 12 u Natkrižovljanu, u prostorijama Mjesnog odbora Natkrižovljan, koje obuhvaća birače s prebivalištem u naselju Natkrižovljan.

13. glasačko mjesto broj 13 u Gornjem Vratnu, u prostorijama privatne kuće Mladena Ignaca, Gornje Vratno, Varaždinska 408, koje obuhvaća birače s prebivalištem u naselju Gornje Vratno, Varaždinska ulica od kućnog broja 400 do 426.


    Predsjednica:
Marija Levanić-Škerbić, dipl.iur.