Korisnički login

Javna nabava

Sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 17. ožujka 2011. godine dostavljamo Vam podatke o sklopljenim i izvršenim ugovorima o javnoj nabavi za 2011. godinu za Općinu Cestica, Dravska 1a , 42208 Cestica.

Pregled ugovora o javnoj nabavi - ažurirano
Puna verzija: 55.50 KB
ZIP verzija: 11.29 KB