Korisnički login

17. sjednice Općinskog vijeća Općine Cestica

Dana 02. prosinca 2011. godine održana je 17. sjednica općinsklog Vijeća. Dokumenti izglasani na sjednici mogu se skinuti na ovoj stranici.

Gošnji plan održavanja groblja
Puna verzija: 27.00 KB
ZIP verzija: 7.55 KB
Godišnji plna održavanja komunalne infrastrukture
Puna verzija: 27.50 KB
ZIP verzija: 8.25 KB
Odluka o izvršavanju Proračuna za 2012. godinu
Puna verzija: 32.50 KB
ZIP verzija: 9.36 KB
Odluka o komunalnom doprinosu Općine Cestica
Puna verzija: 53.50 KB
ZIP verzija: 12.88 KB
Odluka o poslovima utvrđivanja, evidentiranja, nadzora,naplate iovrhe radi naplate općinskih poreza u 2o12.godini
Puna verzija: 26.00 KB
ZIP verzija: 7.35 KB
Odluka o povjeravanju poslova komunalne djelatnosti Održavanje groblja
Puna verzija: 26.00 KB
ZIP verzija: 7.28 KB
Odluka o raspisivanju natječaja
Puna verzija: 25.50 KB
ZIP verzija: 7.39 KB
Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa
Puna verzija: 31.50 KB
ZIP verzija: 8.42 KB
Plan Proračuna za 2012. i Projekcije za 2013. i 2014.
Puna verzija: 488.16 KB
ZIP verzija: 480.93 KB
Plan razvojnih programa za 2012. 2013. i 2014. godinu
Puna verzija: 108.00 KB
ZIP verzija: 16.64 KB
Program gradnja objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
Puna verzija: 60.50 KB
ZIP verzija: 12.66 KB
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
Puna verzija: 51.00 KB
ZIP verzija: 11.21 KB
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Cestica u 2012. godini
Puna verzija: 59.50 KB
ZIP verzija: 13.46 KB
Program razvoja gospodarstva za 2011. godinu.doc - IZMJENE
Puna verzija: 30.00 KB
ZIP verzija: 8.16 KB
Program razvoja gospodarstva za 2012. godinu
Puna verzija: 29.00 KB
ZIP verzija: 7.86 KB
Program razvoja poljoprivrede za 2011. godinu.doc - IZMJENE
Puna verzija: 29.00 KB
ZIP verzija: 8.38 KB
Program razvoja poljoprivrede za 2012. godinu
Puna verzija: 28.50 KB
ZIP verzija: 8.28 KB
Program socijalne skrbi za 2011. godinu.doc - IZMJENE
Puna verzija: 34.00 KB
ZIP verzija: 9.33 KB
Program socijalne skrbi za 2012. godinu
Puna verzija: 31.50 KB
ZIP verzija: 8.95 KB
Program tekućeg održavanja- komunalne djelatnosti u 2o11. godine.doc - IZMJENE
Puna verzija: 61.00 KB
ZIP verzija: 13.04 KB
Program za kulturu, informiranje i udruge građana za 2011. godinu.doc - IZMJENE
Puna verzija: 29.50 KB
ZIP verzija: 8.65 KB
Program za kulturu, informiranje i udruge građana za 2012. godinu
Puna verzija: 29.00 KB
ZIP verzija: 8.50 KB
Program za odgojno obrazovni sustav za 2011. godinu.doc - IZMJENE
Puna verzija: 33.00 KB
ZIP verzija: 9.37 KB
Program za odgojno obrazovni sustav za 2012. godinu
Puna verzija: 31.00 KB
ZIP verzija: 9.00 KB
Program za razvoj turizma za 2012. godinu
Puna verzija: 27.00 KB
ZIP verzija: 8.17 KB
Program za sport i rekreaciju za 2011. godinu.doc - IZMJENE
Puna verzija: 29.50 KB
ZIP verzija: 8.70 KB
Program za sport i rekreaciju za 2012. godinu
Puna verzija: 28.50 KB
ZIP verzija: 8.51 KB
Program zaštite od požara i civilnu zaštitu za 2011. godinu.doc- IZMJENE
Puna verzija: 31.50 KB
ZIP verzija: 8.96 KB
Program zaštite od požara i civilnu zaštitu za 2012. godinu
Puna verzija: 30.00 KB
ZIP verzija: 8.72 KB
Prva strana Izmjena i dopuna Proračuna za 2011
Puna verzija: 27.50 KB
ZIP verzija: 4.29 KB
Rebalans proračuna
Puna verzija: 194.64 KB
ZIP verzija: 187.05 KB
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
Puna verzija: 28.50 KB
ZIP verzija: 8.17 KB