Korisnički login

Natječaj za dodjelu stipendija

                 
 REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
      OPĆINA CESTICA

KLASA: 604-02/11-01/2
URBROJ: 2186/03-01/1-11-1
Cestica, 03.10.2011.


Na temelju članka 4. Odluke o stipendiranju studenata („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 6/08 i 52/09) i članka 45. Statuta Općine Cestica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 23/09), načelnik Općine Cestica objavljuje

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija studentima

Općina Cestica objavljuje natječaj za dodjelu stipendije:

-    za studente visokih učilišta dodjeljuje se deset stipendija i to:
stipendija u visini 300,00 kn za studente koji studiraju u Varaždinskoj i Međimurskoj županiji i 500,00 kn za studente koji studiraju u ostalim županijama, a imaju prebivalište na području Općine Cestica i državljani su Republike Hrvatske.

Natjecati se mogu:
-    redoviti studenti druge, treće, četvrte, pete i šeste godine studija, te da im je prosjek ocjena prethodne godine studija 3,5.

Dokumenti potrebni za dodjelu stipendije su:
-    zamolba
-    potvrda o upisu na fakultet
-    potvrda fakulteta o prosjeku ocjena prethodne godine
-    potvrda o sudjelovanju i dobivenim nagradama na natjecanjima
-    potvrda o prebivalištu
-    izjava o broju članova zajedničkog domaćinstva
-    potvrda o prihodu svih članova domaćinstva
-    domovnica
-    izjava studenta da ne prima ni jednu drugu stipendiju.

Dokumenti se dostavljaju u roku 15 dana od dana objave natječaja u Varaždinskim vijestima na adresu: Općina Cestica, Dravska 1a, 42208 Cestica.
O rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku 15 dana od dana odabira.


Načelnik:
Mirko Korotaj