Korisnički login

Biciklistička tura EU projekta ,,Mura -Drava bike,, prolazi i kroz općinu Cestica

 Zaustavljanje planirano u Lovrečanu, Križovljangradu i Radovcu

       Europski projekt „Mura -Drava bike“ sastoji se od nekoliko biciklističkih tura putem kojih će izletnici upoznati prirodne i kulturne povijesne znamenitosti uz spomenute rijeke, od Austrije, preko Slovenije do ušća Mure u rijeku Dravu u Hrvatskoj. Trenutno je na programu obuka  biciklističkih vodiča koji su već prošli nekoliko staza koje obuhvaćaju trase u Međimurju i Prekmurju, a u subotu 23. srpnja dvadesetak budućih biciklističkih vodiča prošlo je trasom od Maribora do Sračinca blizu Varaždina, objasnio je Leonarrdo Lorbek, sudionik putovanja. Nešto iza 14 sati biciklisti su prešli granični prijelaz u Dubravi Križovljanskoj, a slijedeća točka zaustavljanja bila je dravska obala i ribička kućica u Lovrečanu. Biciklistima iz Hrvatske i Slovenije dobrodošlicu je uputio načelnik Mirko Korotaj, a planove oko uređenja okoliša ribičkog doma i ribičkih terena objasnio je Boris Veselnik, član Športsko ribolovnog kluba Općine Cestica 1995. Vina općine Cestica predstavio je Slavko Kotolenko iz Dubrava Brega, a posjetitelji su mogli kušati chardonnay, ranjski rizling, žuti muškat, i crni pinot. Tu su posjetitelji mogli saznati da se na području Općine Cestica nalazi dvadeset naselja, a područje općine djelom se proteže u dravskoj nizini te na jugu brdoviti dio gdje prevladavaju površine pod šumom i vinovom lozom iz koje se i danas proizvode na daleko poznata vina od kojih je najzastupljenija sorta graševina. Tu su u prekrasnom krajoliku rijeke Drave biciklisti upoznati i s mogućnostima rekreativne vožnje čamcem, a upravo u vrijeme njihova posjeta novim čamcem s pogonom na vesla su se na dravski otok koji se nalazi preko ribičke kućice, omeđen rijekom i njenim rukavcem koji prolazi sjeverno od matice,  uputili Damir Kokot i Mirko Veselnik.

      Nakon kraćeg zadržavanja i upoznavanja s priobalnim ribičkim terenima i rijekom Dravom preko kojeg je 1984. godine napravljen i betonski most koji je tako zamijenio  više desetljeća korištenu skelu koja je do obližnjeg Lovrečan Otoka prevozila stanovnike i posjednike, biciklisti su se uputili natrag do državne ceste D-2 kojom su krenuli prema Brezju Dravskome iz kojeg su  županijskom cestom krenuli do Križovljangrada, vozeći dijelom i uz samu dravsku obalu. Tu su upoznati s poviješću dvorca i nekad njegovanog perivoja koji se protezao do rijeke Drave, a danas za obnovom vapi i park i dvorac, kao i vrtlarska kućica i nekadašnja zgrada žitnice.

Slijedeća postaja biciklističke ture bila je župna crkva Uzvišenja sv. Križa kamo su biciklisti stigli nešto prije četiri sata. O povijesti Crkve govorio im je vlč Ivan Košić, križovljanski župnik, koji je naglasio da se nekad župna crkva nalazila u podnožju brda Prekorje, koju su ugrožavale brdske vode i klizanje terena, a i zbog otežanog pristupa 1752. godine sagrađena je današnji crkveni objekt. Sama crkva nadozidana je na postojeću kapelu, a kasnije je na zapadnoj strani dograđena i kapela Majke Božje u kojoj se i danas nalazi nekoliko grobnica i spomenika. Uz četiri oltara u samoj lađi crkve, glavni oltar, oltar sv. Antuna Pustinjaka, oltar sv. Ivana i Pavla i svete Ane, u nešto povišenoj kapeli u koju se ulazi preko stepenica je i oltar Majke Božje s djetetom Isusom.

      Na Trgu Ivana Pavla Drugog biciklistima je, budućim ciklo-vodičima biciklističkim stazama obuhvaćenim projektom „Mura -Drava bike“, o razvoju školstva govorio Franjo Talan naglasivši da je u zgradi prve škole nastava započela 1845. godine, a u istom objektu je 1. siječnja 1906. godine s radom započela tada osnovana općina Križovljan Cestica. Jedan od prvih učitelja na školi bio je i djed književnika Miroslava Krleže, a za potrebe škole i učiteljstva 1898. godine napravljen je za župnikovanja Ivana Čižmaka i prvi vodovod u župi Križovljan te je vodu tom prilikom dobio i župni dvor sagrađen 1759. godine.  

     Nešto iza 16 sati biciklisti su se uputili prema Zelendvoru odakle su se kroz naselje Nova Ves natrag spustili na državnu cestu D-2 i preko Majerja ubrzo stigli na odredište u Sračinec, zadnju točku subotnje biciklističke ture koja se od Ptuja proteže u dužini od 54,1 kilometra.
    Cilj projekta je uspostava međugranične suradnje koje povezuju više turističko-biciklističkih staza i upoznavanje raznih destinacija uz rijeku Muru i Dravu, od Austije do utoka rijeke Mure u Dravu kod Legrada. Nositelj projekta je Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o. iz Murske Sobote, a partneri u projektu su  Center za zdravje in razvoj Murska Sobota,  Prleška razvojna agencija, giz, Znanstvenoraziskovalno središče Bistra Ptuj,  Turitička zajednica Međimurske županije,  Regionalna razvojna agencija Međimurje – REDEA d.o.o.,  Razvojna agencija Grada Čakovca – Čakra d.o.o., Turistička zajednica Varaždinske županije,  Varaždinska županija i Mariborska razvojna agencija.

       Vođa projekta je Romeo Varga, a projekt »Mursko – dravske biciklističke staze" (Mura – Drava, bike) je sufinaciran iz programa IPA Slovenija – Hrvatska. Projekte je u realizaciji od 1 kolovoza 2009. do 31. ožujka 2012. godine zapisano je na http://web.rra-mura.com

 Nekoliko fotografija s održane ture biciklističkih vodiča projekta „Mura – Drava, bike“ snimljenih na području općine Cestica, 23. kolovoza 2011. godine

 Nekoliko fotografija s održane ture biciklističkih vodiča projekta „Mura – Drava, bike“ snimljenih na području općine Cestica, 23. kolovoza 2011. godine

31_102618_88.jpg 31_102627_83.jpg 31_102640_70.jpg 31_102652_64.jpg 31_102704_87.jpg 31_102713_37.jpg 31_102721_89.jpg 31_102735_77.jpg 31_102746_94.jpg 31_102800_82.jpg