Korisnički login

ZAKLJUČAK

               
REPUBLIKA HRVATSKA 
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
     OPĆINA CESTICA

KLASA: 604-02/10-01/2
URBROJ: 2186/03-01/3-10-22
Cestica, 15.12.2010.

Načelnik Općine Cestica donosi slijedeći

ZAKLJUČAK

I.
Na natječaj za dodjelu stipendija studentima objavljenom u Varaždinskim vijestima dana 02.studenog 2010. godine zaprimljeno je 19 (devetnaest) zamolbi u određenom roku, a jedna zamolba izvan određenog roka:

- zamolbe pristigle u roku:

1. Jelena Breški, Jarki 112
2. Marina Breški, Jarki 112
3. Ivana Hutinski, Babinec, M. Gupca 29
4. Romana Premuž, Gornje Vratno, S. Radića 1
5. Sandi Winter, Dubrava K., Vinogradska 15
6. Dijana Težak, Selci Križovljanski 164
7. Tamara Vočanec, Virje K., Lj. Gaja 10
8. Tanja Veršić, Gornje Vratno, Varaždinska 95
9. Marija Ivančić, Gornje Vratno, Varaždinska 61
10. Zlatko Milec, Natkrižovljan 23
11. Marina Boltek, Mali Lovrečan, S. Borak 1
12. Ivana Šincek, Gornje Vratno, Varaždinska 60
13. Ksenija Ciglar, Babinec, V. Nazora 14
14. Sandra Hrnčić, Kolarovec, Varaždinska 16
15. Igor Pšag, Križovljan Radovečki, A. Mihanovića 40
16. Lucija Klasić, Križovljan Radovečki, A. Mihanovića 28
17. Antonio Klasić, Križovljan Radovečki, A. Mihanovića 28
18. Katarina Juričinec, Križovljan Grad 16
19. Goran Horvatić, Virje Križovljansko, Lj. Gaja 20

- zamolba van roka:
1. Maja Vočanec, Gornje Vratno, Varaždinska 68


II.
Nakon zaprimanja prispjelih molbi studenata, slijedilo je bodovanje molbi. Jedinstveni upravni odjel Općine Cestica proveo je postupak bodovanja. Bodovanje se vršilo prema slijedećim kriterijima: uspjeh u učenju 2o bodova, natjecanja 2o bodova, socijalni status 30 bodova. Slijedi tablica sa bodovima:

Ime i prezimeAdresa Uspjeh u učenju Natjecanja Socijalni status  Ukupno:
1. JELENA BREŠKIJarki 112 4,5           17 - 24 41
2. MARINA BREŠKIJarki 112 4,08          11 - 24 35
3. HUTINSKI IVANABabinec, M. Gupca 29 4,5           17 - 24 41
4. ROMANA PREMUŽ, G. Vratno, S. Radića 1 4,13          14 - 0 14
5. SANDI WINTERDubrava K., Vinogradska 15 3,53            8 - 0 8
6. DIJANA TEŽAKSelci K. 164 4,7            20 - 0 20
7. TAMARA VOĆANEC, Virje K., Gajeva 10 3,57           8        - - 8
8. Tanja Veršić, Gornje Vratno, Varaždinska 95 3,91         11 - 3 14
9. MARIJA IVANČIĆG. Vratno, Varaždinska 61 3,66           8 - 24 32
10. MARINA BOLTEK, M. Lovrečan, S. Boraka 1 4,0           11 - 24 35
11. KSENIJA CIGLAR, Babinec, Vl. Nazora 14 3,7             8 - - 8
12. IGOR PŠAG, Križovljan R., A. Mihanovića 40 3,8             8 - 3 11
13. LUCIJA KLASIĆKrižovljan R., A. Mihanovića 28 3,1             0 - 0 0
14. ANTONIO KLASIĆ, Križovljan R., A. Mihanovića 28 3,5             5 - 0 5
15. GORAN HORVATIĆ, Virje K., Gajeva 20 3,1              0 - 0 0

 
Katarina Juričinec iz Križovljan Grada 16, Ivana Šincek iz Gornjeg Vratna, Varaždinska 60, Zlatko Milec iz Natkrižovljana 23 i Sandra Hrnčić iz Kolarovca, Varaždinska 16 također su u roku dostavili zamolbu za stipendiju, ali nisu uvršteni u gornju tablicu iz razloga što je Katarina Juričinec zasnovala radni odnos u Osnovnoj školi Vinica sa danom 08.11.2010. godine na radnom mjestu učiteljica likovne kulture (najdulje 5 mjeseci), a Ivana Šincek, Zlatko Milec i Sandra Hrnčić primaju druge stipendije.

III.
Načelnik Općine Cestica je na temelju bodovanja molbi studenata dodijelio stipendije desetorici studenata sa najvećim brojem bodova, a to su slijedeći studenti:

Ime i prezimeAdresa Uspjeh u učenju Natjecanja Socijalni status Ukupno:
1. JELENA BREŠKIJarki 112 4,5           17 - 24 41
2. HUTINSKI IVANABabinec, M. Gupca 29 4,5           17 - 24 41
3. MARINA BOLTEK, M. Lovrečan, S. Boraka 1 4,0           11 - 24 35
4. MARINA BREŠKIJarki 112 4,08          11 - 24 35
5. MARIJA IVANČIĆG. Vratno, Varaždinska 61 3,66           8 - 24 32
6. DIJANA TEŽAKSelci K. 164 4,7            20 - 0 20
7. Romana Premuž, Gornje Vratno, S. Radića 1 4,13          14 - 0 14
8. Tanja VeršićG. Vratno, Varaždinska 95 3,91         11 - 3 14
9. IGOR PŠAG, Križovljan R., A. Mihanovića 40 3,8             8 - 3 11
10. KSENIJA CIGLAR, Babinec, V. Nazora 14 3,7             8 - - 8


IV.
Stipendije će se isplaćivati od 01. prosinca 2010. godine do 31. srpnja 2010. godine, do 30.-tog u mjesecu za tekući mjesec.

IV.
Ovlašćuje se načelnik za potpis Ugovora sa stipendistima.


Načelnik:
Mirko Korotaj