Korisnički login

Ugostiteljska ponuda Vinske ceste Klampotic

U sklopu projekta „Putovima vina Varaždinske županije“


Predstavljen projekt Vinska cesta Klampotic

     Na području općine Cestica proteklih nekoliko godina puno se ulagalo u razvoj komunalne infrastrukture, a realizacijom Turističke zone Haloze Zagorje započeo je i razvoj turizma. Na području općine Cestica danas se nalazi i Vinska cesta Klampotic, koja djeluje u sklopu Vinskih cesta Varaždinske županije, a da bi se putnici i izletnici lakše snašli u dolasku na neku od destinacija u kolovozu i rujnu postavljene su i putokazne oznake do pojedinog odredišta. U raznovrsnoj ponudi nalazi se desetak vrsta vina, a na svakom odredištu moguće je dobiti graševinu, kao sortu od posebnog interesa za cestičko vinorodno područje. Najviše destinacija smješteno je uz samu hrvatsko slovensku granicu gdje se nalaze odredišta, Vinski hram „Kotolenko“ na Dubrava Bregu, kušaonica vina Anice i Dragutina Banfić nalazi se u Selcima Križovljanskim, a u istom naselju na drugom brijegu nalazi se i Turizam i vinogradarstvo „Pungračić“, dok se na samoj granici smjestio Seoski turizam „Cvetko“ u Gornjoj Voći. Klet „Županić“ i Lovrini vinogradi nalaze se na Lovrečan Bregu, a u središnjem dijelu općine, na Falinić Bregu, nalazi se vinotočje „Banfić“ i „Klasić“, te na putu prema Prekorju i kušaonica vina „Žućo“. Smještajne kapacitete i domaću hranu i vino može se osigurati i u objektu Turizam „Roki“, u Vinogradskoj ulici u Radovcu, a kupinovo i malinovo vino može se nabaviti u Obiteljskom gospodarstvu Horvat u Gornjem Vratnu. Kompletna Vinska cesta Klampotic i adrese pojedinih ponuđača mogu vidjeti na adresi http://www.cestica.hr/luxUploads/klampoticMap.pdf , a tu su otisnuti i telefonski brojevi.

     Povodom postavljanja putokaza i završetka informativno turističkih karata održano je (29. rujna) predstavljanje Vinske ceste Klampotic na kojoj je postavljeno 126 tabli smeđe signalizacije od toga 123 putokaznih oznaka 3 informativne ploče na 47 lokacija, rekao je Josip Borak, zamjenik načelnika općine Cestica. O projektu Varaždinske vinske ceste govorio je Marko Cmrečak, voditelj ureda Turističke zajednice Varaždinske županije, čestitke na uspješno realiziranom projektu uputio je i zamjenik župana Milan Pavleković, a prisutne je pozdravio načelnik Mirko Korotaj.

       Nakon predstavljanja koje je održano u prostoriji općine Cestica u drugom dijelu čelnici općine obišli su vinsku cestu gdje su upoznati s proizvodnim mogućnostima Vinske kleti Kotolenko, a goste je u Selcima Križovljanskim o postupku dobivanja predikatnog vina upoznao Robert Pungračić.  

20_122611_86.jpg 20_122639_33.jpg 20_122647_16.jpg 20_122656_63.jpg 20_122703_67.jpg 20_122713_14.jpg