Korisnički login

Dobrotvorna akcija mladih HNS-a

Dobrotvorna akcija mladih HNS-a ujedinila sve mještane

Mladež HNS-a podružnice Cestica organizirala je skupljanje dobrovoljnih priloga za liječenje Nikole Varge starog 7 god. . Mali Nikola boluje od zloćudnog tumora na malom mozgu. Mnogi mještani općine Cestica su dali prilog za liječenje. U skupljanju priloga uključila se pored ostalih iOŠ Cestica, Dječji vrtić "Zeko" Cestica i Udruga umirovljenika Cestica. Organizatori su priredili dobrotvorno zabavuu subotu 19.02. kada je skupljeno 20.440,00 kn.Pokrenuta akcija pomoći će u velikim troškovima liječenja maloga Nikole kojemu želimo brzo ozdravljenje. U nadi da će se i drugi uključiti u akciju objavljujemo broj žiro računa na koji možete uplatiti svoju donaciju. Općinsko poglavarstvo Općine Cestica donijelo je Zaključak o dodjeli donacije u visini od 3.000,00 kuna.

Mladi HNS-a kao i Nikolini roditelji zahvaljuju svim donatorima.


broj žiro računa

2360000-3200323794


Organizatorihumanitarne akcije: gornji red s lijeva na desno: Josip Borak, Snježana Juričinec, Gordana Hutinski, Božena Furjan, Mirjana Hutinski donji red s lijeva na desno: Dušan Lazar, Danilo Hutinski, Darko Kos, Davorin Furjan, Ivica Milec
(na slici nedostaju još Ivica Lorbek, Leonardo Lorbek, Kristina Vidrać, Sandi Kralj i Kolar Valentina)


Bez njih se nebi moglo: s lijeva na desno: Gordana Hutinski, Mirjana Hutinski, Božena Furjan, Snježana Juričinec