Korisnički login

Poticajna stanogradnja


Poticajna stanogradnja


Općina Cestica je Općina od posebne državne skrbi te Odlukom o potvrđivanju statusa pripada općina trećoj skupini područja posebne državne skrbi, područje je od posebne državne skrbi treće skupine na temelju kriterija ekonomske nerazvijenosti. Ovaj status donosi određene porezne pogodnosti, ali i još jedan oblik pogodnosti do sada manje poznat, a samim time i manje korišten. Radi se o stambenom zbrinjavanju na područjima posebne državne skrbi.

Uredbom o uvjetima i mjerilima za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi (NN 10/01) i Pravilnikom o redu prvenstva stambenog zbrinjavanja na područjima posebne državne skrbi (NN 116/02), stambeno zbrinjavanje podrazumijeva darovanje od strane države osnovnog građevinskog materijala kod izgradnje, popravka ili obnove obiteljske kuće ili stana; darovanje građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu; te davanjem u najam obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu. Osnovnim građevnim materijalom smatra se sav građevinski materijal, osim materijala za izradu fasade. Trošak samog izvođenja radova podmiruje vlasnik nekretnine.

Površina objekta za koji država daruje građevinski materijal, određuje se prema broju članova kućanstva koje podnosi zamolbu za jedan od oblika stambenog zbrinjavanja, s time da prvi član obitelji ima pravo na 35m2 darovanog materijala, a svaki slijedeći dodatnih 10m2. Detaljnije o uvjetima koje treba zadovoljiti može se pročitati u Zakonu o područjima od posebne državne skrbi i navedenim zakonskim aktima na stranicama Narodnih novina.

Za prijavu kod nadležnog ureda potrebno je popuniti obrasce, zamolbu i izjavu, priložiti preslike osobnih iskaznica za punoljetne, te domovnica za malodobne članove obitelji, vlasnički list, uvjerenje o prebivalištu za sve članove obitelji, potvrda i isprava o neposjedovanju stambenog objekta svih članova obitelji, te isprava Porezne uprave o evidentiranom prometu nekretnina ili potvrda o imovnom stanju za sve članove obitelji.

Informacije, kao i obrasci koje treba podnijeti te dokumente koje je potrebno priložiti zamolbi za stambeno zbrinjavanje mogu se dobiti kod institucije nadležne za provedbu mjera stambenog zbrinjavanja na područjima posebne državne skrbi. To je Uprava za područja posebne državne skrbi, koja djeluje u sklopu Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva. Sjedište ove Uprave za našu županiju je u Varaždinu, u ulici Vladimira Nazora 22, telefon/fax 042 / 303 - 176. Ova Uprava formira nakon zaprimljene zamolbe komisiju koja na terenu procijeni da li je stambeno zbrinjavanje potrebno i da li su zadovoljeni uvjeti za to. Ako je mišljenje komisije pozitivno, ovlašteni projektant radi troškovnik prema kojem se dalje odvijaju radovi.

Prijava mora biti na ORIGINALNIM obrascima.

Prijav se podnosi na originalnim obrascima a mogu se podići radnim danom od 7.00 do 15.00 sati u Upravi za područje posebne državne skrbi(ulica Vladimira Nazora 22, 042/303-176) ili u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Cestica.


Zakon o područjima posebne državne skrbi 2008
Zakon o područjima posebne državne skrbi 2003 (pročišćeni tekst)

Uredba o uvjetima i mjerilima za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi

Pravilnik o redu prvenstva stambenog zbrinjavanja na područjima posebne državne skrbi
 

Zamolba i izjava
Puna verzija: 1,650.73 KB
ZIP verzija: 1,332.72 KB