Korisnički login

Vinogradarska udruga "Sv. Martin" poziva

Udruga Vinogradara i Vinara "Sv. Martinâ?? Cestica će 20. 02. 2005. god. (nedjelja) od 10.00 pa do 12.00 sati u zgradi općine Cestice vršiti učlanjivanje u Udrugu. Pozivaju se svi članovi da dođu uplatiti članarinu a i oni koji se žele postati članovi. Godišnja članarina je 50 kn. Obavještavaju se vinari i vinogradari da vinogradarska udruga "Vinea" iz Viniceu suorganizaciji udruge "Sv. Martin" iz Cestice, organizira izložbu vina. Izložba vina "Vinea 2005" održat će se 5. ožujka, a prikupljanje uzoraka vršit će se 12. i 13. veljače u općinskim prostorijama Općine Vinica, I kat u vremenu od 16.00 do 20.00 sati.

Za ocjenjivanje se mogu prijaviti bijela, crvena, sortna ili miješana vina pod uvjetom da se predaju u tri butelje (0,75l) ili dvije boce od litre po uzorku. Na bocama se moraju nalaziti podaci o imenu vinara, napisani na etiketi ili ručno. Također će biti moguće dobiti univerzalnu etiketu prilikom predaje uzoraka.

Ukoliko ste zainteresirani za predaju uzorka vina za to ćete trebati izdvojiti 80 kuna, odnosno 50 kuna ako ste član udruge.

Kontakt osoba :
Vjekoslav Klasić
724 - 138