Korisnički login

Natjačaj za dodjelu stipendija općine Cestica

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
  OPĆINA CESTICA

 KLASA: 604-02/08-01/
URBROJ: 2186/03-03/1-08-1
Cestica, 21.10.2008.

Na temelju članka 4. Odluke o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim školama i visokim učilištima za deficitarna zanimanja i Odluke o obavi natječaja za dodjelu stipendija studentima od 21. listopada 2008. godine Općinsko poglavarstvo Općine Cestica objavljuje

 NATJEČAJ
za dodjelu stipendija studentima

 Općina Cestica objavljuje natječaj za dodjelu stipendije:
za studente visokih učilišta dodjeljuje se deset stipendija i to:

stipendija u visini 300,00 kn za studente koji studiraju u Varaždinskoj i Međimurskoj županiji i 500,00 kn za studente koji studiraju u ostalim županijama, a imaju prebivalište na području općine Cestica i državljani su Republike Hrvatske.
 

Natjecati se mogu:

redoviti studenti druge, treće, četvrte, pete i šeste godine studija i apsolventi, te da im je prosjek ocjena prethodne godine studija 3,00.

Dokumenti potrebni za dodjelu stipendije su:
zamolba
potvrda o upisu na fakultet
potvrda fakulteta o prosjeku ocjena prethodne godine
potvrda o sudjelovanju i dobivenim nagradama na natjecanjima
potvrda o prebivalištu
izjava o broju članova zajedničkog domaćinstva
potvrda o prihodu svih članova domaćinstva
domovnica
izjava studenta da ne prima ni jednu drugu stipendiju.

Dokumenti se dostavljaju u roku 8 dana od dana objave natječaja u Varaždinskim vijestima na adresu: 
Općina Cestica,
Dravska 1a
 42208 Cestica

O rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku 8 dana od dana odabira.

Načelnik:
Mirko Korotaj