Korisnički login

Natječaj za dodijelu subvencija studentima


REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
       OPĆINA CESTICA

KLASA: 604-02/07-01/
URBROJ: 2186/03-03/1-07-1
Cestica, 03.12.2007.    Na temelju članka 4. Odluke o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim školama i visokim učilištima za deficitarna zanimanja i Odluke o obavi natječaja za dodjelu stipendija studentima od 02. studena 2007. godine Općinsko poglavarstvo Općine Cestica objavljuje


NATJEČAJ
za dodjelu stipendija studentima

    Općina Cestica objavljuje natječaj za dodjelu stipendije:
-    za studente visokih učilišta dodjeljuju se četiri stipendije i to:
stipendija u visini 300,00 kn za studente koji studiraju u Varaždinskoj i Međimurskoj županiji i 450,00 kn za studente koji studiraju u ostalim županijama, a imaju prebivalište na području općine Cestica i državljani su Republike Hrvatske.

Natjecati se mogu:
-    redoviti studenti druge, treće, četvrte, pete i šeste godine studija i apsolventi, te da im je prosjek ocjena prethodne godine studija 3,00.

Dokumenti potrebni za dodjelu stipendije su:
-    zamolba
-    potvrda o upisu na fakultet
-    potvrda fakulteta o prosjeku ocjena prethodne godine
-    potvrda o sudjelovanju i dobivenim nagradama na natjecanjima
-    potvrda o prebivalištu
-    izjava o broju članova zajedničkog domaćinstva
-    potvrda o prihodu svih članova domaćinstva
-    domovnica
-    izjava studenta da ne prima ni jednu drugu stipendiju.

Dokumenti se dostavljaju u roku 8 dana od dana objave natječaja u Varaždinskim vijestima na adresu: Općina Cestica, 422o8 Cestica, Dravska bb.
    O rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku 8 dana od dana odabira.


                                                                                                      Načelnik:
                                                                                                 Mirko Korotaj