Korisnički login

Obnovljen vodovod iz 1898. godine

Voda iz dubina Prekorja opet krijepi žedne     

Najpotrebnija tekućina koju svako živo biće treba je voda. Stručnjaci kažu da svaki čovjek dnevno treba popiti od litru i pol do dva i pol litra vode, a mišljenja sam da svaka osoba, barem kod nas u općini Cestica i okolici, popije vode koliko mu treba i da ju pije kad je žedna. Potrebama vode u ljudskom organizmu neka se brinu stručnjaci, a tema ovog mojeg napisa je naš prvi vodovod  koji je sagrađen pred 109. godina za potrebe škole u Križovljanu župnog dvora križovljanske župe. Iako je danas crkva u Radovcu, župa je zadržala stari naziv iz doba dok je crkva bila iznad naselja Križovljan, a kako su u prošlosti škole formirale crkvene vlasti isti se koristio i za školu koja je započela s radom 1845. godine.  

          O postojanju i izgradnji vodovoda zapisano je u školskoj spomenici za 1898. godinu slijedeće; - Ovaj mjesec dovršene su radnje oko vodovoda, koji je izveden iz izvora nad župnim dvorom do škole, te koji služi za porabu na župnom dvoru bilo samo župniku, a kod škole za opću porabu, ako će biti dovoljno vode. Isti stoji oko 600 for. Radnje i dovoz potrebnog materijala obavili su župljani besplatno. Da je došlo do vodovoda, jest uzrok taj, što je na više mjesta pokušano doći do vode, nu sve bijaše uzalud, a pošto je škola bila bez vode, to je na molbu iste te naročitim zagovorom velemožnog gospodina Dragutina Jagića, kr. Vladinog tajnika bivšeg tajnika ove županije, darovala vis. kr. zem. vlada u tu svrhu 500 forinti. I tako je došlo do gradnje, inače teško da bi ikad škola vodovod dobila bila. Budi stoga ovime izrečena trajna hvala u ime škole, školske djece i svih koji će se istom vodom žedni okrijepiti u prvom redu visokog kr. zem. vladi, velemožnom gospodinu Dragutinu Jagiću, kr. Vladinom tajniku, te napokon svima ostalima, koji su kod izgradnje istoga na i najmanju zaslugu stekli. Živili, a dobri im Bog plemenito djelo obilno nagradio!

      U prvom dijelu zapisa, iz kojeg se razabire da je isti napravljen potkraj 1898. godine, zapisano je: - Mjeseca studenoga i prosinca vladala je u ovoj župi „difterija“, te je na istoj i petero školske djece oboljelo, nu hvala Bogu i serumu nijedno od šk. djece nije umrlo, a i druga djeca su razmjerno dok istoga ne bijaše, rijetko umirala. Odredbom vis.kr.zem.vlade od 14. studenoga broj 17. 302., odjel za bogoštovlje i nastavu, određeno je, da sva mladež sviju učenih zavoda u kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji dne 19. studenoga t.g. prisustvovati ima službi božjoj kojoj u spomen previšnjega imendana Njezina Veličanstvo, neprežaljene blagopokojne carice i kraljice Jelisave, na taj dan ima sva školska mladež u spomenutim rečenim zavodima ima prisustvovati bez razlike vjeroispovijesti. (caricu je u Ženevi u Švicarskoj, nožem ubio jedna „anarhist“  – 14. rujna, a  op ft)

         Izgleda da je o korištenju vode iz tek sagrađenog vodovoda, kojeg su uz financijsku potporu Kraljevske i zemaljske vlade i besplatnim radom podigli župljani župe Križovljan, bilo dosta problema jer je nakon nepune 4 godine trebalo donijeti „Štatut za porabu  vode iz vodovoda općine Vinica u Križovljanu“,  naime općina Križovljan – Cestica samostalno djeluje od 1. siječnja 2006. godine, a prvo vrijeme ured općine bio je smješten u zgradi stare škole, nasuprot crkvi.

       „Štatut“ je sastavljen na Kraljevskoj kotarska oblast u Varaždinu 1. veljače 1902. godine, a u prvom članku govori: -Voda smije se uzimati samo iz ovih postojeći otvora i to samo za piti. Za svaku drugu porabu kao što za pranje, kuhanje, polijevanje, te za napajanje blaga je  poraba vode bezuvjetno zabranjena.  Otvor kod škole jest glavni otvor vodovoda te imade u prvom redu školsku djecu i  stanovnike školske zgrade te u drugom redu stanovnike mjesta Križovljan opskrbiti sa   pitkom vodom. Statutom je definirano da je  Općina dužna držati posebnog čuvara „koji imade osim sveopće pazke nad vodovodom bditi, nad točnim vršenjem ustanovahh ovoga štatuta, te svaki prekršaj bezodolačno opć. poglavarstvu prijaviti, a prekršitelji ustanovljenih pravila ovoga štatuta kazniti će se prema postojećim propisima.“

      Nakon donošenja "Štatuta" iz cisterne pod Prekorjem voda je do škole dolazila još punih sedamdeset godine, a kada je 1972. godine škola prestala s radom prestaje i potreba za vodom iz cisterne pod Prekorjem (te se godine zbog dotrajalosti zdanja zabranjuje održavanje nastave pa učenici nižih razreda, koji su polazili školu u Križovljanu, nastavljaju školovanje u zgradi škole u Babincu i u Cestici, op ft).  Nastava se odvijala u tri smjene, a dio učenika nastavu je polazio i u zgradi vatrogasnog doma DVD-a Križovljan-Cestica u kojem je uređena jedna učionica, današnja samoposluga u središtu općine. Uvođenjem gradskog vodovoda na područje Općine Cestica, 1978. godine i uvođenjem vodovoda u župni dvor dodatno se smanjuje potreba za vodom s izvora pod Prekorjem koji je skoro bio i napušten.

       Na proljeće ove godine predloženo je da se opet u funkciju stavi stari vodovod iz 1898. godine, a kada su početkom rujna počeli radovi na rekonstrukciji i obnovi županijske ceste Križovljan – Sveta Barbara Natkrižovljan opet se ukazao pogodan trenutak na ostvarenje prijedloga i izradu povijesne slavine. Napravljen je idejni plan i skica, a radove na obnovi 109. godina starog vodovoda izvela je tvrtka Niskogradnja Veselnik iz Kolarovca koja je s radovima započela u srijedu 21. studenoga. Tada je uz zapadni rub ceste iskopan 70 dužnih metara jarka u koji su položene vodovodne cijevi, s gradilišta je odvezeno oko 25 kubnih metara zemlje, a za  izradu zida u koji je montirana slavina utrošeno je jedan i pol kubnih metara betona i kamene ploče. Postavljena je slavina uz koju je, s lijeve strane postavljen kip Mjake božje, a  postavljena je i ploča u kojoj je uklesan tekst: -Iz vodovoda „Prekorje“ podignutog 1898. godine pitkom vodom desetljećima se snabdijevala škola u Križovljanu i župni dvor, a u spomen na stoljetnu prošlost i okrjepu putniku namjerniku postavljena je ova slavina na blagdan Sv. Andrije 30. studenoga 2007. godine, općine Cestica. Slavina je postavljena u podnožju brda Prekorje i smještena je s desne strane županijske  ceste, južno od obiteljske kuće obitelji Pšag u Križovljanu, preko puta križovljanskog župnog dvora i kapelice Srca Isusova iz 1885. godine, a  voda do slavine dolazi cjevovodom iz stare cisterne nekadašnjeg križovljanskog vodovoda,

         Svečanost završetka radova i predaje slavine na upotrebu mještanima Križovljana i putnicima koji prolaze tim putem započela je u subotu 8. prosinca, okupljanjem kod novosagrađenog objekta ujutro u devet sati, a okupilo se stotinjak osoba. Program je započeo pjesmom „F cestičkom kraju“ koju je otpjevao ženski vokalno sastav „Križarice“, a nakon toga su braća Valentina i Kristijan Pongračić pjesmom „Voda, voda!“ , autorice Katice Obadić predstavili značaj vode za život stanovnika. U ime općine Cestica prisutne je pozdravio načelnik Mirko Korotaj, a svom govoru istaknuo je da općina u svom programu ima ponovno stavljanje u funkciju postojećih izvora i bunara na području općine te poziva sve koji imaju saznanja o njihovu postojanju da ih prijave kako bi se načinio program obnove. Velečasni Ivan Košić, križovljanski župnik blagoslovio je novosagrađeni zdenac i novopostavljenu slavinu, a nakon toga je Ana Šoštarić, najstarija stanovnica naselja Križovljan, rođena 5. svibnja 1914. godine, simboličnim otvaranjem pipe predala vodu iz „prekorskih dubina“ na korištenje posjetiteljima, mještanima i korisnicima. U ime organizatora izgradnje i obnove „križovljanskog vodovoda“ prisutnima je zahvalio Franjo Talan, a nakon osvježenja izvorskom vodom posjetitelji su se mogli ugrijati kuhanim vinom, pod šatorom postavljenim na obližnjem posjetu obitelji Pšag, i okrijepiti cestičkim klipićima koje je za tu prigodu pripremila pekara „Petra“ iz Babinca.

      U kasnijem druženju i razgovoru prisutni su se podsjetili na nekadašnje „zdenčike“ iz podnožja Prekorja, i na staru križovljansku školu koja je prestala s radom pred 35 godina. Podjestili su se i na stari bunar kod Klasića iz 1852. godine, a Ruža Borak iz Mihanovićeve ulice  sa zadovoljstvom je naglasila da odsada više neće po izvorsku vodu na udaljene izvore već će vodu uzimati iz stotinjak metara udaljenog zdenca.

     Na području općine Cestica postoji više desetaka zdenaca i kopanih bunara koji se obnavljaju, a poneki se još koriste i za piće. Tako su dva zdenca iz kojih stanovništvo i danas uzima pitku vodu sagrađena u Križanču, na cesti prema Donjoj Voći, a voda iz kopanog bunara može se još uzeti i iz zudenca u Babincu i Kolarovcu i jo nekim mjestima. Zahvaljujući Općini Cestica desetak zdenaca je obnovljeno, posljednja dva su u Cestici, kod Pavlović Ivice i na križanju Varaždinske i ulice Ante Starčevića.

    Fotografije su snimljene u subotu 8. prosinca na otvorenju i blagoslovu „prekorskog zdenca“ 

19_022551_22.jpg 19_022617_59.jpg 19_022639_87.jpg 19_022724_22.jpg 19_022740_07.jpg 19_022841_99.jpg 19_022857_59.jpg