Korisnički login

Obavijest

Obavještavaju se cijenjeni sportaši, sportaši rekreativci , korisnici termina u sportskoj dvorani Cestica da će se od 20.12. 2007. godine (četvrtak) pa do 26. 12. 2007. godine (srijeda) zbog Božićnih praznika dvorana biti zatvorena.

Također obavještavamo da će dvorana biti zatvorena od 31. 12. 2007.(ponedjeljak) godine pa do 01.01. 2008. godine (utorak).

U sve ostale dane dvorana će biti dostupna.


Molimo Vas za razumijevanje!


Općinsko Poglavarstvo
Općina Cestica
Načelnik
Mirko Korotaj