Korisnički login

Kako postići dobru cijenu za kvalitetno drvo

Aktivnosti Udruge privatnih šumovlasnika Hrast – Cestica

Upoznali iskustva slovenskih vlasnika šuma
Članovi udruga privatnih šumovlasnika „Hrast“ iz Cestice održali su u listopadu redoviti tromjesečni sastanak na kojem je o rezultatima rada izvješće podnijela tajnica udruge Kristina Golubić.
Tako su članovi udruge sudjelovanje na stručnoj konferenciji u lipnju, na temu: „Uređivanje šuma u sklopu unapređenja gospodarenja šumama šumoposjednika“. Stručnjaci iz Zavoda za gozdove Slovenije predstavili su njihovo uređivanje šuma i ulaganje u šume kroz prikaz slovenskih i europskih modela. Kroz prikaz zakonskih odredbi predstavljen je način uređivanja šuma u Hrvatskoj, a nakon toga i uloge i zadaci šumarske savjetodavne službe s posebnim osvrtom na specifičnosti uređivanja šuma šumoposjednika.
Čelnici udruge sudjelovanje su i na radionici za privatne šumovlasnike održanoj na temu „Važnost gospodarenja i izrade programa gospodarenja u privatnim šumama“,
Djelatnik Šumarske savjetodavne službe Mario Vlašić objasnio je potrebu izrade programa gospodarenja šumama šumoposjednika te je predstavio način i mogućnosti i obveze šumoposjednika u procesu izrade programa.
Članovi udruge bili su prisutni i na Stručnoj konferenciji na temu: „Udruživanje šumoposjednika i tržište drvne mase iz privatnih šuma“ U prvom dijelu konferencije kroz predavanja stručnjaka iz Hrvatske i Slovenije prikazano je stanje na tržištu drvne mase iz privatnih šuma te su predložene mjere za poboljšanje. U drugom dijelu su prikazane prednosti koje mogu postići šumoposjednici ako se organizirano udružuju. Iz slovenskog primjera zaključeno je da je neophodno osnivanje saveza na nivou države kako bi se moglo značajnije utjecati na rješavanje tekućih problema. Kroz diskusiju je zaključeno da je u Hrvatskoj potrebno pripremiti i održati međunarodnu licitaciju drvnih sortimenata iz privatnih šuma (u organizaciji MPŠVG). Drugi zaključak bio je da se krene s osnivanjem državnog saveza udruga šumoposjednika i tu zadaću bi trebala preuzeti Šumarska savjetodavna služba.
Održano je predstavljanje Udruge na sastanku održanom povodom organizacije prve međunarodne javne dražbe sortimenata iz privatnih šuma RH. Sastanak je održan na inicijativu privatnih šumoposjednika i Šumarske savjetodavne službe. Sastanak je organizirao Odjel za privatne šume pri upravi za šumarstvo MPŠVG. Kao najveći problem navedena je nemogućnost doznačivanja stabala zbog zakonskog roka koji je prošao 15.09.2007. Zbog toga je moguće da ne bude dovoljne količine sirovine za licitaciju. Da bi se problemi riješili odlučeno da se formira organizacijski odbor koji će prvo pregledati sve uvjete i odlučiti o pokretanju cijelog projekta.
U Skupštinskoj dvorani Varaždinske županije 05. listopada održan je okrugli stol na temu „Šumskogospodarski planovi u šumama šumoposjednika“. Skup je održan u organizaciji Šumarske savjetodavne službe i Varaždinske županije, a pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva. U Hrvatskoj je ove godine predviđeno da se izrade planovi za 65000 ha privatnih šuma. To je prvi puta da se kreće u uređivanje tako velikih površina privatnih šuma pa su se shodno tome pojavili i neki specifični problemi. Posebno je istaknut problem nesređenosti katastra i nepovezanosti sa zemljišno knjižnim uredima što značajno usporava rad na izradi šumskogospodarskih planova. Na skupu je istaknut i problem neusklađenosti pojedinih zakona (Zakon o šumama, Zakon o poljoprivrednom zemljištu i Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina) te je zaključeno da će Odjel za privatne šume pri Upravi šumarstva MPŠVG organizirati sastanak s predstavnicima Državne geodetske uprave s ciljem pronalaženja rješenja koje će zadovoljavati sve strane. U međuvremenu, šumarski stručnjaci koji rade na izradi šumskogospodarskih planova trebali bi se držati prvenstveno Zakona o šumama i Pravilnika o uređivanju šuma.
Prisutnima se obratio Miljenko Županić te ih upoznao s programom stručnog putovanja u Sloveniju. Stručna ekskurzija se odvija u sklopu projekta Međuregionalnog plana gospodarenja šumama- For Plan, a ekskurzija će se održati u Sloveniju
Na temu prve međunarodna javne dražbe pojedinačnih sortimenata iz privatnih šuma, Miljenko Županić je upoznao sve članove udruge s tijekom i pripremom licitacije, te upoznao sve prisutne o mogućnosti sudjelovanja na licitaciji. Svi zainteresirani za sudjelovanje na međunarodnoj licitaciji moraju se javiti revirniku Šumarske savjetodavne službe (za područje Varaždinske županije: Mario Vlašić).
Svim prisutnim članovima podijeljene su članske iskaznice, te su se registrirali novi članovi udruge, a na kraju je obrađena i tema Upisnik šumoposjednika, zainteresiranima su podijeljeni obrasci za Upisnik i objašnjen im je postupak popunjavanja obrasca
Kako je bilo planirana stručna ekskurzija je i održana, a u izvješću s putovanja u Sloveniju Kristina Golubić je rekla: - U subotu, 3.11.2007. godine u sklopu provedbe projekta Međuregionalni plan gospodarenja šumama - For Plan održana je stručna ekskurzija u Sloveniju, a u njoj su sudjelovali privatni šumovlasnici s područja Cestice, Vinice, Lepoglave i Bednje. Ekskurzija je održana na području Sevnice i Mirenske doline u Dolenjskoj.
Privatni šumovlasnici iz Varaždinske županije posjetili su tvornicu „Tanin“ u Sevnici, jednu od tri tvornice u Europi koje se bave ekstrakcijom tanina iz drveta. Nakon obilaska tvornice, šumovlasnici su posjetili selo Kladje nad Šentjanžom gdje im je predstavljeno obiteljsko gospodarstvo Zupan koje se bavi izvođenjem uzgojnih i eksploatacijskih radova u šumama te primarnom obradom drva. Nakon toga su obišli šumski predjel Mala Jatna na području Mirenske Doline gdje su im objašnjeni radovi u privatnim i denacionaliziranim šumama, održavanje šumskih prometnica te načini dobivanja subvencija iz Europske Unije.
U Malkovcu je sudionicima izleta predstavljeno sakupljanje i način prerade ljekovitog bilja, kao sporednog šumskog proizvoda. Nakon obilaska u Malkovcu je organiziran ručak.
U nastavku nekoliko fotografija sa održano sastanka 17. listopada kao i sa ekskurzije održane u Sevnicu (fotografija ft i Kristina Golubić, i predsjednik Udruge Hrast Zvonko Majer)

12_201928_42.jpg 12_202009_00.jpg 12_202041_27.jpg 12_202412_23.jpg 12_202551_46.jpg 12_202632_64.jpg 15_214702_08.jpg 15_214743_79.jpg 15_214838_76.jpg 15_214910_68.jpg