Korisnički login

Objavljen natječaj za dodjelu novčane potpore za razvoj seoskog, lovnog i ribolovnog turizma

Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodnoga gospodarstva objavilo je natječaj za dodjelu novčane potpore za mjeru 9. "RAZVOJ SEOSKOG , LOVNOG I RIBOLOVNOG TURIZMA", pod nazivom: "Razvoj turističkih odredišta u ruralnim područjima" u 2007. godini.

Cilj natječaja je potaknuti izradu i provedbu programa razvoja turističkih odredišta u ruralnim područjima, a time i ukupni razvoj seoskog prostora Republike Hrvatske kroz: očuvanje ruralnih područja, stvaranje uvjeta za ostanak na selu, promoviranje tradicionalnih vrijednosti preko stvaranja atraktivnih sadržaja, razvoj turističke ponude na područjima na kojima turizam nije dovoljno razvijen, profiliranje Hrvatske kao destinacije ruralnog turizma.

Sudionici natječaja jesu fizičke i pravne osobe s prebivalištem, odnosno sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Prednost pri odabiru za "Razvoj turističkih odredišta u ruralnim područjima" imati će projekti:

  • • koji imaju jasno definiran plan razvoja turističkog odredišta u cilju razvoja ruralnog turizma,
  • • koji imaju definirane faze provedbe plana razvoja turističkih odredišta tijekom najviše dvije godine,
  • • koji imaju sufinanciranje od strane podnositelja zahtjeva plana razvoja turističkog odredišta, jedinica lokalne samouprave, jedinica regionalne samouprave (županije) ili iz drugih izvora financiranja,
  • • koji imaju potporu lokalne i/ili regionalne samouprave.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva sufinancira do 80% opravdanih troškova za razvoj turističkih odredišta u ruralnim područjima, a najviše do 90.000,00 kuna.

Novčana sredstva namijenjena su za slijedeće investicije:

  • • adaptaciju i opremanje objekata,
  • • uređenje okoliša,
  • • izradu i tiskanje promidžbenih materijala – brošura.

Razvoj turističkih odredišta u ruralnim područjima obvezno mora imati potporu jedinica lokalne samouprave, i/ili jedinica regionalne samouprave (županije). Program razvoja turističkih odredišta u ruralnim područjima obavezno mora biti 20% sufinanciran od strane podnositelja programa, i/ili jedinica lokalne samouprave, i/ili jedinica regionalne samouprave (županije) i/ili iz drugih izvora financiranja.

Rok za podnošenje zahtjeva na natječaj je zaključno sa datumom: 20. rujna 2007. godine.

Tekst i obrazac za natječaj - Word dokument