Korisnički login

Učenički i studentski krediti

Učenici i studenti iz Varaždinske županije i ove će školske godine moći nastaviti školovanje zahvaljujući učeničkim i studentskim kreditima, projektu koji je u Varaždinskoj županiji zaživio kao pilot projekt još 2005. godine. Naime, Varaždinska županija raspisala je javni poziv za dodjelu povlaštenih studentskih i učeničkih kredita za školsku 2007/2008 godinu. Kao i u posljednje 2 godine, pravo na kredit ostvaruju svi redoviti i izvanredni studenti sa stalnim prebivalištem na području Varaždinske županije te učenici srednjih škola iz Varaždinske županije koji za vrijeme školovanja borave izvan stalnog mjesta prebivališta roditelja ili skrbnika. Srednjoškolcima koji se školuju u Varaždinskoj županiji, a borave izvan prebivališta krediti će se dodjeljivati u iznosu od 400,00 do 800,00 kuna mjesečno, ako se školuju izvan županije u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna mjesečno, a za školovanje u inozemstvu moći će dobiti kredit u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 kuna.

Kao i do sada, studentima na stručnom, preddiplomskom, integriranom i diplomskom studiju koji studiraju u Varaždinskoj županiji dodjeljivat će se krediti do 1000 kn mjesečno, za studij u zemlji do 2.000 kn, a za studij u inozemstvu od 2.000,00 do 4.000,00 kuna mjesečno.

Uz kamatu od 4,99%, krediti se mogu koristiti sve do kraja školovanja, uz jedini uvjet da se redovno polaže godina za godinom, a kredit se počinje otplaćivati 6 mjeseci od dana završetka obrazovanja.

Svi oni koji ne uspiju redovno upisati višu godinu obrazovanja ili prestanu boraviti izvan stalnog mjesta prebivališta ( za srednjoškolce), morat će u roku od 15 dana početi otplaćivati kredit.

Prijave za dodjelu povlaštenog učeničkog kredita podnose roditelji ili staratelji učenika a za povlaštene studentske kredite studenti osobno i to Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, znanost i šport Varaždinske županije, Franjevački trg 7, 42000 Varaždin, s naznakom „Za Povjerenstvo za provođenje postupka za dodjelu povlaštenih kredita“, tijekom cijele akademske odnosno školske godine. Prijavu podnositelj piše osobno, a svi obrasci i upute mogu se pronaći na web stranici Varaždinske županije: www.varazdinska-zupanija.hr.

Inače, od srpnja 2005. godine do danas odoborena su 582 kredita u ukupnom iznosu od 31.491.740,00 kuna.

www.varazdinska-zupanija.hr

Javni poziv - pdf dokument

Prijavnica za učenike - pdf dokument

Prijavnica za studente - pdf dokument