Korisnički login

Crkve općine Cestica

Razglednice općine Cestica 2007

Pod naslovom „Crkve i kapele općine Cestica“ i ostale znamenitosti općine nastala je nova serija razglednica.
Za izradu 15 razglednica korišteno je 65 fotografija koje su snimljene od sredine lipnja do sredine srpnja ove godine, a park Križovljangrad snimljen je u proljeće

Broj razglednice Naziv i Broj fotografija
1. Cestica – središte općine 5
2. Crkva Sv. barbare 5
3. Crkva Uz. Sv. Križa 4
4. Crkve i kapele općine Cestica - dan 5
5. Crkve i kapele općine Cestica - noću 5
6. Kapela Sv. Lovre Lovrečan 4
7. Kapela žrtava križnog puta 4
8. Križanče 5
9. Križovljan 5
10. Križovljangrad 4
11. Sveti Lovro – Lovrečan 7
12. Pogled s Prekorja na Radovec i G. Vratno 1
13. Pogled s Gradišća na Križovljan i Cesticu 1
14. Radovec 4
15. Sveta Barbara - Natkrižovljan 6 


U nastavku prikazano je nekoliko razglednica

03_005705_33.jpg 03_005726_89.jpg 03_005802_90.jpg 03_005817_82.jpg 03_005842_88.jpg 03_005858_06.jpg 03_005926_99.jpg 03_010009_23.jpg 03_010202_58.jpg