Korisnički login

Olakšan put vlasnicima vinograda u predjelu Boršanec

Sanirano klizište za Boršanec iznad Radovca
Vinogradari na području istočnog dijela vinorodnog područja općine Cestica odahnuli su nakon osposobljavanja ceste koja od Županijske ceste ŽC 2035, iznad Radovca vodi do vinograda na lokacijama Sirovec, Boršanec i Gradišće. Naime cjelodnevnim radom radnici poduzeća Niskogradnja Huđek iz Petrijanca uspjeli su i prije roka osposobiti prometnicu za sigurno odvijanje prometa tako da vlasnici vinograda od 16. srpnja mogu opet koristiti uhodani način dolaska do posjeda, pa tako vožnja preko Vinice ostaje stvar prošlosti.
Iako je prometnica osposobljena za sigurno odvijanje prometa predstoje radovi na nasipavanje zemlje na saniranu površinu, a potrebno je urediti odvodne kanale, slivnike za oborinsku vodu, postaviti rubnike i asfaltirati prometnicu te urediti okoliš, rekao je Davor Žnidarić, poslovođa na gradilištu. Koliko je stotina (tisuća) kubnih metara raznog materijala ugrađeno u sanaciju klizišta teško je reći no sa sigurnošću se zna da je u temelje saniranog dijela ugrađeno 38 dužnih metara kamenog suhozida dok su krajnje točke sanacije klizišta oko 60 metara, a dubina odrona je na pojedinim mjestima i 14 metara.
Promet cestom prema Boršancu bio je uspostavljen u ponedjeljak u devet sati na večer

23_010339_08.jpg