Korisnički login

Udruga privatnih šumovlasnika Hrast - Cestica

Izabrano rukovodstvo udruge 
Nakon održane osnivačke skupštine (dana 24. svibnja ove godine), članovi udruge privatnih šumovlasnika „Hrast“ na kojoj je izabran predsjednik Zvonko Majer iz Gornjeg Vratna, održana je u petak, 3. srpnja sjednica na kojoj su izabrana ostala tijela udruge. Sjednica je održana na večer u prostorijama Općine Cestica, u Dravskoj ulici 1a, a sastanku je prisustvovalo tridesetak članova. Sjednica se odvijala prema dnevnom redu kojeg je predložio predsjednik udruge, a održani su i izbori za članove izvršnog i nadzornog odbora i suda časti. U uvodnom dijelu prisutnima se obratio Miljenko Županić, voditelj projekta Međuregionalnog gospodarenja šumama koje se pod nazivom „For plan“ provodi i u Varaždinskoj županiji, a prisutnima je objasnio i ulogu i zadaću Šumarske savjetodavne službe koja pomaže šumoposjednicima u provođenju pravilnog načina gospodarenja šumama.
U izvršni odbor udruge „Hrast“ Cestica izabrani su Josip Borak, za dopredsjednika, a Kristini Golubić povjerena je funkcija tajnice udruge. Za ostale članove Izvršnog odbora izabrani su Anica Mumlek, Marko Brodar, Darko Borovčak, Franjo Talan i Jožek Vunderl iz Radovec Polja. Nadzorni odbor djelovat će u sastavu Drago Kokot iz Gradišća, predsjednik i članovi Marija Hošnjak i Kristijan Kutnjak, a u sud časti predloženi su i izabrani Franjo Kolmačić iz Babinca za predsjednika, a članovi suda su Anica Lazar i Mirko Borak. Članovi udruge prihvatili su plan rada prema kojem će se započeti sa pošumljavanje neobraslog šumskog zemljišta i krenuti u podizanje plantaže brzorastućih vrsta drveća na novim površinama, a u planu je sudjelovanje na stručnoj ekskurziji (Slovenija), seminarima i radionicama za privatne šumovlasnike. Članovi udruge nastojat će da se svi članovi udruge upišu u Upisnik privatnih šumoposjednika koji se vodi pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, a pomoći će se i omogućit i ostalim vlasnicima šuma upis u Upisnik i ostvarivanje prava, subvencija i poticaja koji su namijenjeni posjednicima šuma.
Kako jedan dio članova Udruge i stanovnika općine Cestica ima posjede, šume, i u Sloveniji upoznali su prisutne sa subvencijama i pogodnostima koje susjedna država daje privatnim šumoposjednicima za obnovu i uređenje šuma.
Članovi Udruge prihvatili su prijedlog da članarina za ovu godinu iznosi 30 kuna, a svi zainteresirani koji se hoće uključiti u rad udruge privatnih šumovlasnika informacije mogu dobiti kod rukovodstva, a mogu se obratiti i u općini Cestica.

Na fotografijama nekoliko detalja sa izborne skupštine Udruge privatnih šumoposjednika „Hrast“ Cestica

16_000349_30.jpg 16_000401_47.jpg 16_000413_06.jpg