Korisnički login

Na gradilistu dvorane cestičke škole

Osim dvorane u tijeku je izgradnja prostora za razrednu nastavu
Općina Cestica je danas veliko gradilište i radilište. Vrši se rekonstrukcija državne ceste D-2 kroz našu općinu, koja doduše teče sa malim problemima, a na pojedinim lokacijama projektirana rješenja stanovništvu će otežati putovanje umjesto olakšavanja što se vjerojatno htjelo i postići modernizacijom ceste koja je asfaltirana u ratno vrijeme 1942. godine. Uređena je i Dravska ulica, a na više mjesta u brdovitom dijelu općine uspješno se saniraju štete nastala kod posljednjih većih kiša. Jedan od većih zahvata na cestovnoj infrastrukturi je otvoreno gradilište na granici katastarske općine Radovec i Vinica Breg gdje se na oko 290 m nadmorske visine vrši sanacija klizišta Radovec 1 i 2. U općini je u gradnju nekoliko privrednih objekata, bilo u naseljima ili u Gospodarskoj zoni, a brojne aktivnosti koje se odvijaju u društvenom životu jednostavno teku po kalendaru.
Najviše tehnike i ljudstva angažirano je na izgradnji nove športske dvorane koja će se nalaziti u sklopu Osnovne škole Cestica. Gradnja napreduje prema planu rekao je poslovođa na gradilištu Nenad Kolar, a u izgradnju dvorane, osim izvođača „Meteor grupe“ Varaždin, uključeni su i brojni kooperanti. Tako je postavljanje termoizolacionih ploča kamene vune povjerena radnicima soboslikarskog obrta Bregović, a na gradilištu (na slici ) zatekli smo građevinsku ekipu u sastavu Boris Srednoselec, Stjepan Kolačko, Nikola Kušter, Miljenko Štefanek i Mario Lončar. Paralelno se na zgradi vrši ugradnja stolarije i priprema za lakiranje, a na zgradi dvorane paralelno se vrši i montaža uređaja za ventilaciju nakon čega slijedi postav parketa i unutarnje opremanje dvorane.
Od proljetnih praznika radnici „Meteor“ grupe rade i na preuređenje zgrade stare dvorane u učionice za niže razrede. Pregradnjom i preuređenjem zgrade dvorane dobit će se jednokatna građevina u kojoj će se nalaziti osam učionica i zbornica za razrednu nastavu, a koja će se zajedno sa pratećim kabinetima, sanitarijama i ostalim sadržajima prostirati na površini od tisuću kvadratnih metara. Nakon odstranjivanja podova i zidova koji se nisu uklapali u projekt novog dijela zgrade napravljeno je prizemlje i deka, a trenutno se izvode zidarsko-betonski radovi na prvom katu zgrade dok se u prizemlju vrši postava elektro i vodovodnih instalacija nakon čega će uslijediti žbukanje i ugradnja stolarije. Za posjeta gradilištu upravo je bila pauza, a tu je snimljena i fotografija na kojoj su Dražen Duspara, Ivo Oreški, Ivan Gregurov, Krunoslav Pajtak, Pavao Đulaj, Stjepan Marolin i Blaž Mojzeš.
Projektirana nova trodijelna sportska dvorana imat će površinu od 2074 četvorna metra, a sama dvorana prostirat će se na površini od 1281 kvadratni metar i u njoj će se nalaziti teleskopsko gledalište kapaciteta petsto mjesta. Nova dvorana hodnikom će biti spojena za zgradu škole, a pod istim krovom, u sklopu dvorane nalazit će se 6 garderoba, sudačke prostorije, spremište za sprave, hodnici i sanitarni čvor i ostali sadržaji.
Na slikama neki detalji sa gradilišta snimljeni u dva protekla tjedna

04_222145_83.jpg 04_222207_20.jpg 04_222225_99.jpg 04_222244_58.jpg 04_222304_61.jpg