Korisnički login

Sanacija klizišta iznad Radovca

Zbog radova zatvorena cesta
Poduzeća Niskogradnja Huđek iz Petrijanca izvodi radove na sanaciji odrona na cesti prema Boršancu, iznad naselja Radovec, koji se nalazi uz županijsku cestu (ŽC 2035). Zbog radova na uređenju klizišta prolaz kraj gradilišta moguć je jedino pješacima pa vlasnicima zemljišta, među kojima je najviše vinogradara na predjelu Boršanec, Sirovec i Gradišće, preostaje obilazan put preko susjedne općine Vinica čime se putovanje po uskom putu produžuje i za više od deset kilometara.
Radovi na sanaciji odrona počeli su 8. lipnja, a da bi se moglo prići do dna klizišta koje je 14 metara ispod razine ugrožene prometnice prvo je iz smjera Radovca uređen pristupni put kroz šumu. Odstranjena su i posjećena stabla koje je zemlja kod klizanja nanijela u dolinu, kao i nanosi ostalog materijala i smeća kojeg se nalazio u podnožju odrona. Zatim je iskopan kanal, na čije dno dolazi deset centimetara betona na koji su položene rupičaste cijevi promjera 20 centimetara za odvodnju podzemne vode, nakon toga ide sloj drenažnog kamena na koji dolazi šljunak. Na tako stvorenu podlogu visine dva metra stavljaju se mrežasti metalni koševi, i u tako stvoreni ograđeni prostor nasipa se šljunak koji se pomoću vibratorskih nabijača sabija, rekao nam je Davor Žnidarić, poslovođa na gradilištu. Nakon slaganja tri reda suhozida dalje se vrši nasipavanje terena i njegovo nabijanje, a na završni dio nasut će se zemlja i zasijati trava.
Prvo se sanira klizište u zapadnom dijelu trase, uz županijsku cestu, a sanacija se postepeno seli prema istočnom dijelu nakon čega će se na sjevernoj trasi ceste postaviti slivnici za oborinske vode i rubnici dok će se trasa puta asfaltirati. –Podzemne vode će se pomoću rupičastih cijevi postavljenih u temelje suhozida odvoditi preko odvodne cijevi zaštićene kamenjem i geotekstilom preko dvadeset metara dugog odvodnog kanala odvoditi u potok koji teče prema Radovcu. Krajnje točke sanacije klizišta iznose preko 60 metara, a dužina suhozida iznosi 38 dužnih metara i podijeljena je na sedam sekcija.
Klizište iznad Radovca „aktivno“ je nekoliko posljednjih godina i svojim djelovanjem u nekoliko je navrata prouzročilo zatvaranja prometnice koja se nalazi na području susjednih općina, Cestice i Vinice. Kako je trasa puta upravo na tom dijelu najniža, za vrijeme kiša, bujice su se slijevale na ovo područje i dodatno ugrožavale više puta privremeno osiguranu prohodnost ceste i u dolinu odnosile navezeni materijal kojim se u više navrata zatrpavao odron. Tek je izgradnjom poprečnih propusta zaustavljeno klizanje terena, a prolaz cestom odvijao se na „vlastitu odgovornost“.
O sanaciji klizišta Mirko Korotaj, načelnik općine Cestica je rekao: - Za kvalitetno rješenje bilo je potrebno izvršiti ispitivanje terena i napraviti projekt sanacije za što su općina Cestica i Vinica odvojile preko 90 tisuća kuna. Nakon izrade projektne dokumentacije Županijska uprava za ceste raspisala je natječaj, na kojem je kao najpovoljnija odabrana ponuda firme „Niskogradnja – Huđek“ iz Petrijanca. Sanacija klizišta omogućen je zahvaljujući razumijevanju župana Ratimira Čačića i zalaganju Branka Osenjačkog, upravitelja Županijske uprave za ceste Varaždin. – rekao je načelnik općine Korotaj.
Vrijednost radova za sanaciju klizišta iznosi 799 tisuća kuna. Polovinu sredstava je osigurala Varaždinska županija preko Županijske uprav za ceste, a ostali dio obvezala se podmiriti općina Cestica. Nakon sanacije klizišta omogućit će se sigurna vožnja svim vlasnicima vinograda i posjeda na području obiju općina. Cesta je trenutno za vozila potpuno neprohodna.
Osim klizišta koje se sanira na području općine Cestica, na dionici ceste Natkrižovljan – Gradišće pojavio se odron koji će opet iziskivati dodatna ulaganja, a prometovanje suženom cestom uređeno je dodatnom signalizacijom.

04_051816_19.jpg 04_051850_74.jpg 04_051923_00.jpg