Korisnički login

Subvencioniranje troškova prijevoza učenika

Općinsko vijeće Općine Cestica donijelo je Odluku o subvencioniranju troškova prijevoza učenika srednjih škola na području Općine Cestica u visini 30% cijene mjesečne autobusne karte. Učenici koji su ostvarili pravo na subvencioniranje troškova su:

 1. Martin Zebec, Dubrava Križ., Vinogradska 43
 2. Elvis Kralj, Dubrava Križ., Vinogradska 50
 3. Darijan Vinter, Falinić breg 197
 4. Vesna Adamić, Natkrižovljan 1
 5. Željka Švarc, Falinić breg 52
 6. Matija Milec, Križovljan Rad., A. Mihanovića 3
 7. Zoran Težak, Babinec, V. Nazora 21
 8. Martina Turščak, Babinec, Varaždinska 31
 9. Monika Talan, Otok Virje, Dravska 7
 10. Jelena Breški, Jarki 112
 11. Maja Težak, Babinec, Vl. Nazora 21
 12. Martin Jurković, Radovec Polje, Br. Radića 15
 13. Tamara Turščak, Babinec, Varaždinska 31
 14. Vedran Kutnjak, Malo Gradišće
 15. Jelena Kutnjak, Malo Gradišće
 16. Aleksandar Korotaj, M. Lovrečan, Sv. Lovre 43
 17. Dijana Grmec, Cestica, Varaždinska 56
 18. Matej Turščak, Babinec, Vinogradska 9
 19. Marina Vnuk, Babinec, V. Nazora 15
 20. Miroslav Mihin, G. Vratno, M. Gupca 20
 21. Mario Kolar, Kolarovec, 8. maja 60
 22. Sanja Majhen, Križovljan Rad., A. Mihanovića 6
 23. Mario Boltek, Lovrečan, S. Boraka 1
 24. Mario Majhen, Križovljan Rad., A. Mihanovića 6
 25. Ivana Turščak, Babinec, Vinogradska 9
 26. Nikolina Spevan, G. Vratno, Varaždinska 125
 27. Ivana Šincek, G. Vratno, Varaždinska 60
 28. Snježana Šincek, G. Vratno, Varaždinska 60
 29. Marina Boltek, V. Lovrečan, S. Boraka 1
 30. Ivan Driždjek, G. Vratno, Varaždinska 16

Pozivaju se svi učenici da dana 17. prosinca 2004. godine (petak) dođu u prostorije Općine Cestica u 19,00 sati na potpis Ugovora.