Korisnički login

Održan sastanak predstavnika pograničnih općina Hrvatske i Slovenije

Priprema se projekt razvoja pogranične suradnje
Haloze Zagorje od 2007 do 2013 godine
U četvrtak, 22. veljače održan je u ugostiteljskom objektu „Dolinica“ u Majšperku zajednički sastanak predstavnika općina i gradova uključenih u projekt Turističke zone Haloze Zagorje. U projektu sudjeluje 14 općina s područja Hrvatske i Slovenije (7 + 7), a projektu se priključio i pogranični dio grada Lepoglave. Projekt se dijelom financira iz sredstava Europske unije, a dijelom se financira i iz sredstava općina i ostalih izvora. Europska unija financira projekt u okviru programa Intererg III-a koji se realizira u sklopu susjedskog programa Slovenija-Mađarska – Hrvatska. S Hrvatske strane u programu sudjeluju općine Jesenje i Đurmanec, iz Krapinsko zagorske županije te općine Bednja, Klenovnik, Donja Voća, Vinica i Cestica i pogranični dio grada Lepoglave s područja Varaždinske županije. Iz Slovenije, uglavnom iz Haloza i općine Gorišnica koja je nakon izdvajanja Cirkulana i okolnih sela ostala jedina prekodravska općina sa lijeve dravske obale. Tu su još općine Zavrč, Majšperk, Podlehnik, Žetale, Videm, a na zajedničkom sastanku prihvaćen je prijem u partnerstvo novoosnovane općina Cirkulane. Tako su sastanku nazočili Peter Vesenjak, podžupan iz općine Zavrč, Marijan Gorčenko, direktor općinske uprave općine Majšperk, Miran Kranjc, direktor općinske uprave općine Podlehnik, a u istom svojstvu sastanku je nazočio i Jože Krivec iz općine Žetale. Sastanku je prisustvovao i Fridrik Bračić, župan općine Videm i Janez Jurgec, načelnik općine Cirkulane. Iz Lokalnog poduzetničkog centra Haloze iz Cirkulana sastanku su pribivali Jernej i Sonja Golc, voditelji projekta i firme Halo iz Cirkulana koji su od prvog dana nositelji projekta Turističke zone Haloze Zagorje, a iz LPC Haloze sastanku su nazočile i stručne suradnice Nataša Erlač i Mateja Sajko. Ispred hrvatskih općina sastanku su pribivali Mirko Bistrović, načelnik općine Bednja, Ivica Lukaček, načelnik općine Donja Voća, Ivan Maljigec, član općinskog vijeća općine Gornje Jesenje, Josip Španić, vijećnik Vijeća općine Klenovnik, gradonačelnik grada Lepoglave Marijan Škvarić, te izaslanstvo općine Cestica, Mirko Korotaj, načelnik općine Cestica, Vera Borak, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela općine i voditelj projekta Turističke zone Haloze Zagorje s hrvatske strane i Gabrijela Furjan suradnica na projektu, a sastanku je prisustvovao Dragutin Čehok, direktor firme Inter In iz Vinice. Zajedničkom sastanku čelnika pograničnih općina Hrvatske i Slovenije prisustvovali su i predstavnici Vlade susjednih država. Tako je u ime Vlade Republike Slovenije sastanku prisustvovala Nina Zeljak, predstavnica vladine službe za lokalnu samoupravu i regionalnu politiku, iz zagrebačkog veleposlanstva Republike Slovenije sastanku je prisustvovala Ljiljana Figar Kužnar, savjetnica za ekonomska pitanja, a iz veleposlanstva Republike Hrvatske u Ljubljani sastanku je nazočio Dragutin Bračun, tajnik veleposlanstva za gospodarske poslove.
Podsjećamo, voditelj programa s Hrvatske strane je općina Cestica i poduzeće Interin iz Vinice, a razvoj projekta na slovenskoj strani odvija se preko Lokalnog poduzetničkog centra Haloze iz Cirkulana. Zona funkcionira na obje strane granice, a za odvijanje turističkih posjeta koriste se i službeni granični prijelazi. Kako bi se kretanje turista u pograničnom području olakšalo sa sastanka je na Komisiju SOPS-a ( zajednički Sporazum o pograničnom prometu i suradnji Hrvatske i Slovenije – op ft) poslan upit o otvaranju dodatnih graničnih prijelaznih točaka koje su programom predviđene, a u rješavanju zahtjeva očekuje se uključivanje oba veleposlanstva. Od strane sudionika sastanka na obje Vlade i Komisiju poslan je prijedlog o uređenju graničnog prijelaza Meje – Florijan, a prihvaćene su i usvojene smjernice razvoja projekta Haloze – Zagorje od 2007 - 2013 godine čije prihvaćanje i potpisivanje će uslijediti u ljeto ove godine.
Svrha sastanka bila je podizanje nivoa suradnje na turističkom području koji je već u toku, a u planu je proširenje suradnje na gospodarski dio. Posebna pažnja posvetit će se zaštiti okoliša i očuvanje krajobraza s ciljem očuvanja postojećih prirodnih ljepota s obje strane granice, kao i očuvanja kulturno povijesnih znamenitosti na području TZ Haloze Zagorje. U planu je proširenje suradnje i na ostale djelatnosti, sportske i kulturne kako bi se poboljšao standard i kvaliteta život u pograničnom području, rekao je načelnik Mirko Korotaj.
Sa sastanka je upućen poziv svim općinama i lokalnim zajednicama, društvima i drugim organizacijama i pojedincima na dostavu prijedloga i projekata koji se odnose na cijelu Turističku zonu ili samo na specifično područje ili općinu kako bi se isti mogli uvrstiti u razvojne projekte Turističke zone Haloze Zagorje. Projekti i ideje mogu se dostaviti do 15. ožujka 2007. godine na poduzeće Interin Vinica ili u općinu Cestica. 
Nakon održanog sastanka sudionici su posjetili crkvu majke Božje na Ptujskoj Gori.

U prilogu nekoliko fotografija koje je na održanom sastanku u Majšperku snimila Gabrijela Furjan, suradnica na projektu.

27_173716_11.jpg 27_173738_96.jpg 27_173807_41.jpg 27_173828_52.jpg