Korisnički login

Valentinovo proslavljeno u crkvi na Barbari


Na Barbari održano Valentinovsko proštenje
Kao jedno od mjesta gdje se Sveti Valentin posebno slavi je i župa Sveta Barbara u Natkrižovljanu, a tradicionalno proštenje što se tim povodom održava privlači vjernike, zaljubljene i izletnike iz svih susjednih području. Svakako najviše je domaćih i iseljenih «Barbarinšćana», a tog se dana do župne crkve na 325 metara nadmorske visine popnu i brojni stanovnici susjednih naselja, župa i općina.
Oltar sv. Valentina smješten je na istočnoj strani crkve, a na molitvu u župnu crkvu vjernici dolaze cijelog dana. Sama proslava blagdana i župsko proštenje održano je u srijedu, na sam blagdan, 14. veljače, a svečanu koncelebriranu misu u 11 sati predvodio je i održao prigodnu propovijed vlč Siniša Dudašek, župnik iz Sračinca, a proslavi blagdana svetog Valentina sudjelovali su i ostali svećenici i pridošli vjernici.
Poznavatelji katoličkih blagdana i životopisa svetaca kažu da o svetom Valentinu ima malo povijesnih podataka. Znano je da je bio liječnik, svećenik, vjerojatno i biskup u Rimu i da se odlikovao mudrošću i kreposnim životom. Zbog toga je uživao velik ugled i kod pogana i kod kršćana. Car Klaudije II. Gotski (268.-270.) htio ga je osobno upoznati. Valentin je slutio što bi mu se nakon susreta s carem moglo dogoditi pa se zato molitvom spremio za skori svršetak, za mučeničku smrt. Na upit jednog od sudaca što misli o rimskim bogovima odgovorio je da su oni demoni na što je cijela skupština skočila na noge i tražila njegovu smrt. Car se pobojao pobune i Valentina preda gradskom prefektu a ovaj opet sucu Asteriju. Gradski je prefekt starca svećenika Valentina dao išibati a zatim naredi da mu odrube glavu. Bilo je to 269. godine na Flaminijskoj cesti. Zapamćeno je da je sveti biskup izliječio jednog padavičara. Tek od 15. st. Valentina su počeli štovati kao zaštitnika zaljubljenih parova. Njegovo je štovanje već bilo prošireno po kršćanskim zemljama, a blagdan mu je baš u doba pokladnih svečanosti, kad je posebno važno baš zaljubljivanje.
Za proštenjarski ugođaj na „Barbari“ pobrinuli su se i trgovci sa štandovima, a među brojnom nuđenom robom bilo je najviše dječjih igračaka i pribora za domaćinstvo. Lijepo vrijeme hodočasnicima je olakšalo dolazak,. Tako su se na proštenju zatekla i brojna djeca koja su samostalno ili u pratnji roditelja bila na misi i proštenju.

16_163914_81.jpg 16_163936_83.jpg 16_163959_57.jpg 16_164019_55.jpg