Korisnički login

Poziv za iskaz interesa

za kupnju građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni Cestica – Lokacija A


1.    Općina Cestica ima formiranu Gospodarsku zonu koja je smještena na tri lokacije (A, B, C) i koje su planirane Prostornim planom uređenja općine Cestica. Lokacija A nalazi se na području naselja Otok Virje, te je podijeljena na dva dijela (A-1 i A-2), te je kao takva predmet ovog poziva.

2.    Broj poduzetnika na Lokaciji A: 2.

3.    Kratak opis djelatnosti i pogodnosti u Zoni:

a.    DJELATNOSTI:
U Gospodarsku zonu mogu se uključiti poduzetnici (obrtnici i trgovačka društva) koja zadovoljavaju slijedeće kriterije glede djelatnosti:
•    Gospodarska namjena: prerada metala i nemetala, tekstil, koža, obuća i galanterija, proizvodnja prehrambenih proizvoda, proizvodnja električnih proizvoda, prerada drva
•    Pružanje ekonomskih i poslovnih usluga,
•    Trgovačke, ugostiteljske i skladišne namjene,
•    Ostale vrste proizvodnje i usluga koje prostorno i ekološki zadovoljavaju kriterije zone prema prostornim planovima.

b.    POGODNOSTI:
Kao poticaj za aktiviranje ovog Programa, a posebice ulaganja u Gospodarsku zonu, te u cilju izgradnje prostorno-planske dokumentacije i komunalne infrastrukture, budući investitori oslobađaju se, a sukladno Odlukama općinskih tijela:
•    Obveze plaćanja komunalnog doprinosa,
•    Obveze plaćanja komunalne naknade,
•    Obveze plaćanja poreza na tvrtku, poreza na korištenje javnih površina i poreza na potrošnju.

Uz navedene pogodnosti, u općini Cestica kao području posebne državne skrbi, R Hrvatska pruža slijedeće pogodnosti:
•    Povlastice pri plaćanju poreza na dobit, povlastice pri oporezivanju prometa nekretninama, carinske povlastice i umanjen vodni doprinos.

4.    Početna cijena zemljišta definirat će se naknadnim odlukama općinskih tijela.

5.    Općina Cestica poziva tvrtke, vlasnike obrta i fizičke osobe na iskaz interesa za kupnju zemljišta u Gospodarskoj zoni Cestica – Lokacija A. Zainteresirani su dužni podnijeti, u sklopu svojih iskaza interesa, pismo namjere u obliku propisanog obrasca kojeg možete pronaći na web adresi www.cestica.hr ili podići u Jedinstvenom upravnom odjelu. Pisma namjere koja neće biti u obliku propisanog obrasca, te koja će biti nepotpuna ili netočna, neće se uzeti u razmatranje niti uvesti u evidenciju.

6.    Rok za dostavu navedenih obrazaca je 28. veljače 2007. godine. Ispunjena dokumentacija ni u kojem smislu ne obvezuje obje zainteresirane strane. Interesenti mogu dobiti detaljnije informacije na niže navedenoj adresi svakog radnog dana od 08:00 do 15:00 sati. Izrazi interesa kao i podaci mogu se dostaviti poštom/osobno/e-mailom na adresu:

OPĆINA CESTICA
Dravska 1/A, Cestica
42208 Cestica
Tel: 042/724-824
e-mail: opcina@cestica.hr

Obrazac za prijavu interesa možete skinuti niže.

Obrazac za prijavu interesa
Puna verzija: 219.57 KB
ZIP verzija: 210.83 KB
Poziv za iskaz interesa
Puna verzija: 112.30 KB
ZIP verzija: 104.64 KB