Korisnički login

Godišnja skupština Udruge vinogradara i vinara

UDRUGA
VINOGRADARA I VINARA                        
“SVETI MARTIN” CESTICA ,
Cestica, 09.02.2007.


Temeljem članka 17 Statuta Udruge vinogradara i vinara “Sv. Martin” Cestica
Upravi odbor udruge saziva,

REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU

Sjednica skupštine će se održati 16.02. 2007 godine u prostorijama DVD-a Cestica s početkom u 18.00 sati.

Za sjednicu skupštine predlaže se slijedeći,

Dnevni red:

1.    Otvaranje rada Skupštine i pozdrav svim prisutnim
2.    Izbor radnih tijela Skupštine
a)    predsjednika i dva člana radnog predsjedništva
b)    zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
3.    Verifikacione komisije
a)    predsjednika
b)    dva člana
4.    Podnošenje izvješća za 2006 godinu
a)    predsjednika udruge
b)    tajnika
c)    blagajnika
d)    nadzornog odbora
5.    Dopune članova NO
6.    Rasprava i usvajanje predanih izvješća članova UO
7.    Prijedlog plana rada i financijskog plana za 2007 godinu
8.    Riječ gostiju
9.    Razno

Ovim se putem obavještavaju svi članovi i oni koji to žele biti da će se članarina za 2007 godinu uplaćivati nakon radnog dijela skupštine kod blagajnika udruge. Stari članovi ponesite članske iskaznice.

Molimo sve pozvane da se odazovu godišnjoj Skupštini i sudjeluju u donošenju odluka za što kvalitetniji rad udruge.                            Predsjednik udruge « Sv.Martin »
                                    
                                    Vjekoslav Klasić