Korisnički login

Gradi se spojni dio dvorane i škole

Načelnik općine Mirko Korotaj na gradilištu dvorane
Iz dana u dan cestička dvorana napreduje prema završetku. Tako su u tijeku zidarski radovi kojima će se urediti ulazni dio u dvoranu sa južne strane građevine, a vrijedne majstorske ruke ugrađuju opeke u zidove kojima će se ulazni dio spojiti sa postojećom zgradom škole. Živost na gradilištu unose i brojni kooperanti poduzeća „Meteor grupe“ iz Varaždina koji rade na postavljanju instalacija i odvoda, a građevinski strojevi nabijaju teren za pod dvorane. U petak, 9. veljače u popodnevnim satima gradilište nove školsko-sportske dvorane Osnovne škole Cestica obišao je u društvu Vladimira Stolnika, predsjednika Skupštine Varaždinske županije i načelnik općine Mirko Korotaj koji je radnicima i voditeljima gradilišta čestitao na do sada izvedenim radovima. Pojedinosti oko izgradnje dvorane objasnili su, Nenad Kolar poslovođa na gradilištu te Branko Ranković, voditelj radova i njegova zamjenica Ivana Mihalić, a paralelno s izgradnjom dvorane izvode se i radovi na uređenju prilaznog puta.
Fotografije snimljene 9. veljače

13_031228_54.jpg 13_031323_65.jpg 13_031351_10.jpg 13_031407_97.jpg