Korisnički login

Županija financira zaštitne mreže u vinogradarstvu i voćarstvu

U proračunu  Varaždinske županije osigurano je 200 tisuća kuna za  subvencioniranje zaštitnih mreža u vinogradarstvu i voćarstvu.  Zaštitne mreže sufinancirat će se u visini od 25% od uloženih sredstava (uključujući i PDV) ili maksimalno 25 tisuća kuna po hektaru poljoprivredne površine (vinogradi i voćnjaci) do utroška sredstava predviđenih za sufinanciranje. U jednoj se godini mogu  sufinancirati maksimalno s 50 tisuća kuna.
Pravo na poticaj mogu ostvariti obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja imaju status fizičke osobe ili obrtnika i pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a upisani su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava na području Varaždinske županije.
Sufinanciranje zaštitnih mreža u vinogradarstvu i voćarstvu, izvršit će se na žiro – račun fizičke ili pravne osobe, nakon što posebno povjerenstvo provjeri stanje na terenu.

Dokumentacija za ostvarivanje prava na poticaje primat će se zaključno do 01.12.2007. godine. Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo i lovno gospodarstvo na Franjevačkom trgu 7 potrebno je dostaviti: originalni račun ili kopiju o kupnji zaštitne mreže, kopiju rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih proizvođača, dokument iz kojeg je vidljiv vlasnik vinograda ili voćnjaka (posjedovni list, ugovor   o najmu minimalno na 15 godina ) i potvrdu grada ili općine o podmirenju svih obaveza.