Korisnički login

Sufinanciranje plastenika i staklenika

Varaždinska županija će i ove godine subvencionirati nabavu novih ili modernizaciju postojećih plastenika ili staklenika za proizvodnju povrća, cvijeća i jagoda. Za taj je program u županijskome proračunu osigurano 300 tisuća kuna. U visini od 25% od uloženih sredstava (uključujući i PDV) ili maksimalno 25.000,00 kuna po poljoprivrednom gospodarstvu sufinancirat će se nabava novih plastenika i staklenika (sa ili bez sustava za navodnjavanje i grijanje), nabava novih sustava za grijanje i navodnjavanje (modernizaciju) postojećih plastenika i staklenika te nabava dvostruke folije za postojeće plastenike.
Pravo na sufinanciranje mogu ostvariti obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja imaju status fizičke osobe ili obrtnika i pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a upisani su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava na području Varaždinske županije, te su podigli plastenik na površini od najmanje 300 m².

Novčani poticaj za podizanje plastenika ili staklenika ili pak modernizaciju može se ostvariti samo jednom u istoj godini za pojedino gospodarstvo.

Da bi se dobio novac, svi zainteresirani moraju  zaključno do 01.12.2007. godine dostaviti potrebnu dokumentaciju u Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i lovno gospodarstvo Varaždinske županije, Franjevački trg 7. Zahtjevu se mora priložiti originalni račun o kupnji novog plastenika ili staklenika, sustava za grijanje i navodnjavanje, konstrukcija, folija, kopija rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih proizvođača, dokument iz kojeg je vidljiv vlasnik površine na kojem se podiže novi plastenik ili staklenik (posjedovni list, ugovor o najmu minimalno na 5 godina ) te potvrda grada ili općine o podmirenju svih obaveza prema njima.

Varaždinska je županija projekt sufinanciranja plastenika i staklenika pokrenula prošle godine, a koristile su ga 23 fizičke i pravne osobe. Za kupnju novih plastenika i opreme poljoprivrednici su uložili 1.216.118,54 kuna, dok su u modernizaciju uložili 359.555,25 kuna. Varaždinska županija svojim poticajima sudjelovala je u troškovima sa 25% ili maksimalno sa 25.000,00 kuna po gospodarstvu.