Korisnički login

Općina Cestica osigurala subvencije poljoprivrednicima

Općina Cestica sklopila je Ugovore sa osiguravateljskim kućama Croatia osiguranje, Triglav i  Euroherc  o subvencioniranju usjeva i nasada osobama koje imaju prebivalište ili sjedište na području općine Cestica. Subvencije iznose 25% za osiguranike usjeva i nasada, a maksimalno 5.000,00 kuna po domaćinstvu u poljoprivredi. 

Osiguravatelji će biti na raspolaganju klijentima u prostorijama Općine Cestica u srijedu 16. svibnja 2018. godine i četvrtak 17. svibnja 2018. godine u razdoblju od 12,00 sati do 15,00 sati.

11_145739_26_subsistence-agriculture_716c85fc6cf9ea2a-1.jpg