Korisnički login

Obavijest o dodijeli sredstava žurne pomoći za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda nastalih u 2017. godini

Vlada RH je dana 28.12.2017. godine donijela Odluku o dodijeli sredstava žurne pomoći za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda nastalih u 2017. godini u RH. Sukladno navedenoj Odluci oštećenici, vlasnici zemljišta na području Općine Cestica, dobiti će sredstva za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda nastalih u 2017. godini. Državno povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda dostavilo je Općini Cestica Zaključak o raspodjeli i dodjeli novčanih sredstava žurne pomoći oštećenicima, s prilogom dodijeljenih novčanih sredstava. Prilog tekstu stavljamo spomenutu Odluku i popis oštećenika koji dobivaju novčanu pomoć za štete u poljoprivredi. 
Prema dostavljenom popisu od strane Državnog povjerenstva vidljivo je da će sredstva dobiti svi oštećenici koji imaju potvrđene štete na obrtnim sredstvima u poljoprivredi od 50% - 100%  i imaju potvrđene štete na obrtnim sredstvima u poljoprivredi po pojedinoj kulturi u gradu/općini u iznosu većem od 1.000,00 kuna.  Jedinstveni upravni odjel Općine Cestica izvršit će isplatu svih dodijeljenih novčanih sredstava na žiro račune oštećenika zaključno do 15. siječnja 2018. godine. 

03_130636_94_mraz.jpg
odluka.pdf
Puna verzija: 866.47 KB
Kopija_OPCINA_CESTICA.xlsx
Puna verzija: 27.20 KB
Popis oštećenika
zakljucak.pdf
Puna verzija: 301.51 KB