Korisnički login

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - prijedlog Proračuna za 2018. godinu Općine Cestica sa projekcijama

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 30. studenoga  2017. godine dostave svoje komentare na  Prijedlog Proračuna Općine Cestica za 2018. godinu i Projekcija za 2019. i 2020. godinu putem  e-maila: opcina@cestica.hr.


Proracun_za_2018._godinu-22112017100619.pdf
Puna verzija: 4,536.39 KB