Korisnički login

Odluka o JPP

Dana 31. listopada na 11. sjednici Općinskog vijeća Općina Cestica je s početkom u 19.00 sati donijela odluku o prihvaćanju ugovora o sufinanciranju troškova školske zgrade i školske dvorane OŠ Cestica po modelu javno-privatnog partnerstva. Sjednici je prisustvovao zamjenik župana Predrag Štromar koji je vijećnicima objasnio sve detalje Ugovora.

03_100045_01.jpg 03_100114_35.jpg