Korisnički login

Mjesni odbor Radovec

Mjesni odbor Radovec
predsjednik: Jožef Pongračić: 098/943-5201
                    - e-mail: pongracicj@gmail.com
                    - adresa: Radovec, Miroslava Krleže 20 

1. Milan Borak 
2. Ivan Hip
3. Ivan Posavec
4. Jožef Pongračić 
5. Ivica Šušković