Korisnički login

Mjesni odbor Cestica

Mjesni odbor Cestica
predsjednica: Ana Kutnjak: 099/402-0916
                    - e-mail: ana.kutnjak@gmail.com
                    - adresa: Cestica, Varaždinska 67

1. Nives Božić
2. Josip Božić
3. Ana Kutnjak
4. Stjepan Hrnčić 
5. Leonardo Lorbek 
6. Tomislav Hrnčić 
7. Ivica Domjan