Korisnički login

Poljoprivreda

Općina Cestica u sklopu unaprjeđenja i razvitka poljoprivrede donijela slijedeće mjere;
1.    Općina Cestica regresirat će nabavu sjemena hibridnog kukuruza za proljetnu sjetvu 2006. godine u iznosu od 100kn za svako domaćinstvo i dodatnih 100kn za svako domaćinstvo koje dokaže da je u upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva
2.    sufinanciranje od 25% od ukupne svote osiguranja poljoprivrednih usjeva, nasada, zaštićenih prostorija te osiguranja stoke
3.    sufinanciranje od 2 kn za cijep (vinove loze) za plavu i žutu etiketu za više od 51 kom
4.    Za mjeru okrupnjavanje zemljišta Općina na Županijskih 3500kn/ha daje još 1750 kn/ha tj. još 50% Županijskog iznosa te za mjeru povećanja zemljišta na županijskih 2500 kn/ha Općina daje još 1250 kn/ha (50%)  


Kod ostvarivanja tih prava poljoprivrednici moraju imati podmirene obaveze prema Općini te moraju biti upisani u Upisnik obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva.  

Mjera 3. – dokumenti potrebni za ostvarivanje poticaja
Varaždinska županija za kupnju više od 800 kom za certificirani sadni materijal (plava etiketa) daje 4 kn/cijepu a za standardni sadni materijal(žuta etiketa)  daje 3,5 kn / cijepu. Općina Cestica za kupnju više od 50 kom daje 2kn. Od potrebnih dokumenata to su :
-    račun na kojem se vidi da je kupljeno više od 51 kom te da je sadni materijal kupljen u Hrvatskoj
-    (formirat će se povjerenstvo koje će provjeravati jesu li poljoprivrednici zasadili lozne cijepove tek tada slijedi isplata 2kn)

Mjera 4 – dokumenti potrebni za ostvarivanje poticaja
Okrupnjavanje zemljišta
-    upisnik poljoprivrednih proizvođača
-    kupoprodajni ugovor
-    posjedovni list za vlastito zemljište
-    katastarski plan za kupljeno zemljište
-    potvrda Općine o podmirenju svih obaveza
-    porezno rješenje i dokaz o plaćenom porezu (uplatnica)
-    tekući ili žiro račun

Povećanje zemljišta
-    upisnik poljoprivrednih proizvođača
-    kupoprodajni ugovor
-    potvrda Općine o podmirenju svih obaveza
-    čestica mora biti minimalno 0,25ha
-    porezno rješenje i dokaz o plaćenom porezu (uplatnica)
-    tekući ili žiro račun