Korisnički login

Čelnici Općine Cestica, 24. 11. 2016. godine, u posjetu župi Sveta Barbara

Obiđene sve etaže kurije, a razgovaralo se i o obnovi crkve i uređenju okoliša 
U Općini Cestica posljednjih godina pojačano se vodi briga o obnovi zgrada i kulturno povijesnih spomenika graditeljske baštine, a obnovu graditeljske baštine pomogli su i vjernici obje župe, župe Uzvišenja sv. Križa Križovljan i župe Sveta Barbara Natkrižovljan, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i Varaždinska biskupija. Jedan od prepoznatljivih objekata kulturno povijesne baštine je i crkva Svete Barbare koja današnji oblik poprima  1775. godine i kurija župnog dvora podignutog 1804. godine sjeverno od crkve, a koji se obnavlja sredstvima Varaždinske biskupije.
Sredstvima Ministarstva kulture, Općine Cestica i doprinosom vjernika obnovljeno je krovište na tornju koje je prekriveno bakrenim limom, a u želji da se zajedničkim naporom obnovi i crkva svete Barbare, župu i župnika vlč. Maria Filipovića posjetili su, u četvrtak, 24. studenoga 2016. godine, načelnik Mirko Korotaj i zamjenik Žarko Rodeš. Župnik, vlč. Mario Filipović upoznao je goste s radovima na obnovi župnog dvora te izrazio nadu da će se u skoroj budućnosti za stanovanje osposobiti i stambeni prostor namijenjen za župnika, a izrazio je i zadovoljstvo angažiranju vjernika u obnovi i pomoći na uređenju okoliša.
Prisutni su obišli sve etaže kurije koje se obnavlja, a s posebnim zanimanjem razgledali su i svod prostorija namijenjenih za župni ured i vjeronaučnu dvoranu na kojima izradu štokatura župniku pomaže realizirati Josip Breški. U obilasku posjetio se i restaurirani podrum zgrade u kojem je domaćin svoje goste počastio vinom iz obnovljenog župnog vinograda, a razgovaralo se i o najpotrebnijim radovima na sanaciji crkve i uređenju okoliša, kao i nastavku radova na restauraciji zidnog oslika u kapeli Uznesenja Marijina u Križanču za koji je projekt prijavljen na raspisani natječaj Ministarstva kulture Republike Hrvatske.
 
 

25_132146_49_1-P1490145.jpg 25_132159_39_1-P1490150.jpg 25_132302_01_1-P1490158.jpg 25_132312_25_1-P1490161.jpg 25_132333_59_1-P1490154.jpg 25_132352_70_1-P1490173.JPG