Korisnički login

U srijedu, 19. 10. 2016., učenici iz Lovrečana posjetili župnu crkvi u Radovcu

Vlč. Zorislav Šafran upoznao đake s poviješću crkve, a potom blagoslovio kruh
       U pratnji učitelja učenici Područne škole Lovrečan posjetili su u srijedu, 19. listopada župnu crkvu Uzvišenja s. Križa u Radovcu. O razdobljima gradnje crkve govorio im je vlč. Zorislav Šafran koji je naglasio da je sadašnja križovljanska župna crkva Uzvišenja sv. Križa građena u više razdoblja. Početkom 17. stoljeća sagrađeno je kapela Majke božje, a potom je istoj, sredinom 18. stoljeća, dograđena današnja lađa crkve. Na jugozapadnom dijelu lađe nalazi se toranj u kome su smještena tri zvona. Bivša kapela postala je svetište sadašnje crkve, a potom je lađi prizidana i sadašnja kapela u kojoj  je oltar Majke božje, te grobnice pokrovitelja župe.  Osim glavnog oltara koji je u svetištu, u lađi crkve nalaze se još tri oltara. U prednjem dijelu lađe, prema sjeveru su dva oltara; na zapadnoj strani je oltar Svetog Antuna pustinjaka, a na istočnoj je oltar svetih Ivana i Pavla, dok je kod kora na zapadnoj strani crkve  oltar sv. Ane. 
     Nakon upoznavanja učenika s poviješću križovljanske crkve vlč. Zorislav Šafran blagoslovio je kruh i plodove zemlje koje su sobom donijeli učenici, a potom je napravljena i zajednička fotografija.
 
U nastavku nekoliko fotografija snimljenih 19. listopada 2016. godine
 
 
 

20_103530_22_1-P1470356_(6).jpg 20_103543_41_1-P1470356_(2).jpg 20_103554_43_1-P1470356_(3).jpg 20_103604_91_1-P1470356_(4).jpg 20_103614_19_1-P1470356_(5).jpg 20_103640_86_1-P1470356_(9).jpg 20_103652_18_1-P1470356_(8).jpg 20_103720_65_1-P1470356_(10).jpg 20_103731_77_1-P1470356_(11).jpg 20_103751_52_1-P1470356_(12).jpg 20_103825_44_1-P1470356.jpg 20_103840_26_3-P1460870.JPG