Korisnički login

Konačni službeni rezultati izbora za članice/članove Općinskog vijeća Općine Cestica

PREGLED_REZULTATA_PO_BIRACKIM_MJESTIMA_ZA_IZBOR_CLANOVA_OPCINSKOG_VIJECA.pdf
Puna verzija: 77.72 KB
DHondt_izracun_opcinska_vijeca.pdf
Puna verzija: 92.13 KB
Rezultati_izbora_za_clanice-clanove_Opcinskog_vijeca_Opcine_Cestica.pdf
Puna verzija: 239.61 KB