Korisnički login

Zakon i ostali propisi

Zakon_o_lokalnoj_i_podrucnoj_samoupravi.odt
Puna verzija: 44.42 KB
UREDBU_O_KLASIFIKACIJI_RADNIH_MJESTA_U_LOKALNOJ_I_PODRUCNOJ_(REGIONALNOJ)_SAMOUPRAVI.odt
Puna verzija: 31.01 KB
Zakon_o_drzavnim_sluzbenicima.odt
Puna verzija: 70.46 KB
Zakon_o_financiranju_jedinica_lokalne_i_podrucne_(regionalne)_samouprave.odt
Puna verzija: 35.83 KB
Zakon_o_komunalnom_gospodarstvu.odt
Puna verzija: 37.24 KB
Zakon_o_opcem_upravnom_postupku.odt
Puna verzija: 63.68 KB
Zakon_o_pravu_na_pristup_informacijama.odt
Puna verzija: 39.23 KB
Zakon_o_proracunu.odt
Puna verzija: 68.49 KB
Zakon_o_radu.odt
Puna verzija: 104.86 KB
Zakon_o_sluzbenicima_i_namjestenicima_u_lokalnoj_i_podrucnoj.odt
Puna verzija: 48.43 KB
Zakon_o_socijalnoj_skrbi.odt
Puna verzija: 102.00 KB
Zakon_o_sprjecavanju_sukoba_interesa.odt
Puna verzija: 32.64 KB
Zakon_o_sustavu_civilne_zastite.odt
Puna verzija: 45.77 KB