Korisnički login

Odluke i zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Cestica

dostava_akata_nacelniku_za_18._sjednicu_vijeca.doc
Puna verzija: 32.00 KB
dostava_akata_objava_za_18._sjednicu_vijeca.doc
Puna verzija: 33.50 KB
dostava_na_kontrolu__za_18._sjednicu_vijeca.doc
Puna verzija: 34.50 KB
Javni_natjecaj_BIOPLINSKO_postrojenje.doc
Puna verzija: 68.00 KB
NACRT_ODLUKE_(ukidanje_statusa_javnog_dobra).doc
Puna verzija: 33.00 KB
Odluka_o_poslovima_utvrdjivanja_evidentiranja_nadzora_naplate_i_ovrhe_radi_naplate_opcinskih_poreza_u_2016__godini.docx
Puna verzija: 20.68 KB
Odluka_o_prihvacanju_javnog_natjecaja.doc
Puna verzija: 34.00 KB
Odluka_o_prihvacanju_strategije_razvoja_i_kataloga_projekata.doc
Puna verzija: 30.50 KB
POTVRDA_O_PRIJMU_POZIVA.doc
Puna verzija: 61.00 KB
Poziv_za_18__sjednicu_Opcinskog_vijeca.doc
Puna verzija: 33.00 KB
Zapinsik_18_sjednice_OVOC.docx
Puna verzija: 34.79 KB