Korisnički login

Odluke i zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Cestica

CESTICA_-_IZVJESCE_O_STANJU_U_PROSTORU_2015._13.doc
Puna verzija: 5,133.00 KB
Donosenje_Pravilnika_o_pristupu_informacijama.doc
Puna verzija: 143.50 KB
dostava_akata_nacelniku_za_17._sjednicu_vijeca.doc
Puna verzija: 32.50 KB
dostava_akata_objava_za_17._sjednicu_vijeca.doc
Puna verzija: 33.50 KB
dostava_na_kontrolu__za_17._sjednicu_vijeca.doc
Puna verzija: 34.00 KB
Izvjesce_nacelnika_1_1__-_30_6_15.doc
Puna verzija: 88.00 KB
Obrazlozenje_polugodisnjeg_izvjestaja_o_izvrsenju_Proracuna_za_2015__godinu_(3).docx
Puna verzija: 39.84 KB
Odluka_o_dodjeli_javnih_priznanja_Opcine_Cestica_u_2015._godini.doc
Puna verzija: 33.50 KB
Odluka_o_odabiru_najpovoljnijeg_ponuditelja-1.doc
Puna verzija: 53.50 KB
Odluka_o_prihvacanju_izvjesca_o_stanju_u_prostoru.doc
Puna verzija: 31.00 KB
Odluka_o_prihvacanju_nacrta_strategije_razvoja_i_kataloga_projekata.doc
Puna verzija: 30.50 KB
Polugodisnje_Izvrsenje_proracuna_za_2015._godinu_-_sluzbena_verzija.PDF
Puna verzija: 517.06 KB
POTVRDA_O_PRIJMU_POZIVA.doc
Puna verzija: 56.50 KB
Poziv_za_17._sjednicu_vijeca.doc
Puna verzija: 33.50 KB
PRVA_STRANA_ODLUKE_O_POLUGODISNJEM_IZVRSENJU_PRORACUNA_ZA_2015._GODINU.doc
Puna verzija: 42.50 KB
T&MC_Opcina_Cestica_Katalog_projekata_v_1_1.pdf
Puna verzija: 3,131.45 KB
T&MC_Opcina_Cestica_Strategija_razvoja_Opcine_finalna_verzija_v_1_1.pdf
Puna verzija: 4,700.01 KB
Zapinsik_17_sjednice_OVOC.docx
Puna verzija: 33.68 KB