Korisnički login

U četvrtak, 26. 11.2015. održane radionice za animatore

Program za promociju turizma završilo 30 ljudi
    Drugi dio edukacije za animatore turističke ponude općine Cestica, a koji se provodi u sklopu projekta DE-PARK, očuvanje povijesne baština i tradicije, održan je u četvrtak, 26. studenoga. Tridesetak zainteresiranih okupilo se ujutro u sedam sati u općinskom dvorištu odakle sm o potom krenuli prema Trakošćanu. Planirano je bilo upoznavanje i obilazak crkve sv. Barbare, a pošto su u Natkrižovljanu u tijeku radovi na sanaciji i uređenju župnog dvora iz 1804. godine, i pokrova tornja crkve krenulo se drugom trasom. Putovali smo kroz Vinicu, a putem nas je Miran Bojanić Morandini upoznao s kulturno povijesnim znamenitostima kraj kojih smo prolazili. Uz put prema Donjoj Voći prošli smo kraj parka i dvorca Opeka, a po dolasku u župu Donja Voća ukazano nam je na crkvu sv. Martina u kojoj se nalaze freske koje se pripisuju pavlinu Ivanu Rangeru. Zastali smo i kraj rodne kuće slikara i kipara Slavka Stolnika koji je mnogim ljudima pomagao alternativnim liječenjem, a nedaleko rodne kuće, uz rječicu, postavljena je i bista poznatog slikara. Putnicima u autobusu ukazano je i na skulpture koje su smještene uz prometnice na području Donje Voće, a koje su nastale na kiparskim kolonijama koje se posljednjih godina održavaju zahvaljujući svestranom zauzimanju voćanskog župnika vlč Josipa Drvoderića.
    Dolaskom u Cvetlin bilo je vremena za popiti kavu, a nakon toga uputili smo se do hotela Trakošćan gdje je bio prvi dio radionica. Prvo je na temu Inovacije u razvoju turističkog proizvoda govorio mr. sc. Željko Trezner, prof na veleučilištu VERN, savjetnik Upravnog odbora UHPA-a (Udruge hrvatskih putničkih agencija). U izlaganju je ukazao na potrebu mijenjanja navika u turizmu i prezentaciji sadržaja.  Na temu „Putovima baštine“ predavanje je održao Matjaž Pavlin, direktor agencije Kompas iz Novog Mesta, a zatim je predavanje na temu “Croatia, Full of life“ -  kako živjeti brend Hrvatska  te kako prezentirati destinaciju, održala Adela Marković, direktorica sektora za brand „Hrvatska“ Hrvatske turističke zajednice.
     Potom su na redu bile praktičke radionice vođenja, a u sklopu tog programa posjećen je i muzej u dvorcu Trakošćan. U popodnevnom terminu posjetili smo i lokaciju vulkana Gaveznica kraj Lepoglave, a iscrpno izlaganje na tu temu održao je Damir Vrtar koji nas je uz poučnu stazu upoznao s vrstama stijena i minerala. Posjet Lepoglavi završili smo obilaskom dijela samostana u kojem nas je s lepoglavskom čipkom upoznala Gordana Vrtar, a u tom dijelu samostana koji se restaurira posjetili smo prostoriju u kojoj se nekad nalazila apoteka u kojoj se obnavljaju freske nastale za vrijeme boravka u samostanu poznatog pavlinskog majstora Ivana Rangera. 
     Na povratku prema Cestici svratilo se do OPG-a Grešna Pelnica, a tu je vlasnik, Izidor Gladović iznio svoja iskustva prijema gostiju i prezentaciju tradicijskih običaja. Tu su posjetitelji razgledali muzej u staroj hiži, a zadovoljstvo realiziranim programom osposobljavanja turističkih animatora iskazao je i načelnik Mirko Korotaj.
 
U nastavku nekoliko fotografija
 
 

30_034022_27_1-P1340842-.jpg 30_034355_06_1-P1340697.jpg 30_034407_45_1-P1340721.jpg 30_034423_44_1-P1340740-c.jpg 30_034447_95_1-P1340750h.jpg 30_034509_51_1-P1340864.jpg 30_034540_37_1-P1340898.jpg 30_034609_53_1-P1340914.jpg 30_034631_02_1-P1340965.jpg 30_034703_12_1-P1340957.jpg 30_034729_58_1-P1340940.jpg 30_034758_14_1-P1340936.jpg