Korisnički login

Poziv na Javnu raspravu o prijedlogu Strategije razvoja Općine Cestica i Kataloga razvojnih projekata za razdoblje 2015-2020

U periodu od 22. listopada 2015. godine do 16. studenog 2015. godine stavljaju se na javni uvid dokumenti "Strategija razvoja Općine Cestica 2015-2020" i "Katalog razvojnih projekata za razdoblje 2015-2020".
Nacrti navedenih dokumenata za razdoblje 2015.-2020. godine biti će izloženi svakog radnog dana u vremenu od 08,00 - 14,00h, zaključno s 16. studenim 2015. godine u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Cestica.
Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe, vezani isključivo za predmet Strategije i Kataloga, mogu se dostaviti poštom, na adresu:
      Općina Cestica
Jedinstveni upravni odjel
          Dravska 1a
        42208 Cestica,
dati na mjestu javnog uvida ili poslati putem elektroničke pošte na adresu: opcina@cestica.hr, najkasnije do isteka posljednjeg dana javnog uvida.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzimati u razmatranje i pripremu izvješća o javnoj raspravi.

Javna rasprava održati će se 17. studenog 2015. godine u prostorijama Općine Cestica s početkom u 17,00 sati.

22_093620_03_Growth-Strategy.jpg
Strategija razvoja Općine Cestica za razdoblje 2015.- 2020.
Puna verzija: 4,673.07 KB
Katalog projekata
Puna verzija: 3,594.15 KB
Poziv na javnu raspravu
Puna verzija: 249.24 KB