Korisnički login

Odluke i zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Cestica

1._Izmjene__i_dopune_Programa_za_razvoj_turizma__za__2015._godinu.doc
Puna verzija: 35.00 KB
1._IZMJENE_I_DOPUNE_PRORACUNA_ZA_2015._GODINU.pdf
Puna verzija: 423.30 KB
Izvjesce_nacelnika.doc
Puna verzija: 107.50 KB
Izvjesce_o_Izvrsenju_Programa_gradnja_objekata_i_uredjenja_komunalne_infrastrukture_za_2014.__godinu.doc
Puna verzija: 115.00 KB
Izvjesce_o_Izvrsenju_Programa_odrzavanja_komunalne_infrastrukture_na_podrucju_Opcine_Cestica_u_2014__godini.doc
Puna verzija: 73.50 KB
Obrazlozenje_godisnjeg_izvjestaja_o_izvrsenju_Proracuna_za_2014._godinu.docx
Puna verzija: 30.16 KB
odluka__o_financiranju_politickih_stranaka_2014.doc
Puna verzija: 32.00 KB
odluka_o_donosenju_procjene_ugrozenosti_i_plana_zastite_i_spasavanja.doc
Puna verzija: 47.50 KB
Odluka_o_imenovanju_strucnog_tima_za_procjenu_ugrozenosti_od_pozara.doc
Puna verzija: 42.00 KB
odluka_o_izmjenama_i_dopunama_odluke_o_nerazvrstanim_cestama.docx
Puna verzija: 16.58 KB
Odluka_o_pokricu_manjka_iz_prethodnih_godina.docx
Puna verzija: 16.90 KB
Odluka_o_subvencioniranju_kamata.doc
Puna verzija: 38.00 KB
Prijedlog_odluke_o_izradi_Strategije.docx
Puna verzija: 17.73 KB
Zakljucak_o_prihvacanju_izvjesca_o_radu_za_2014._g.doc
Puna verzija: 32.00 KB
Zakljucak_o_prihvacanju_izvjesca_programa_.doc
Puna verzija: 32.00 KB
Zakljucak_o_prihvacanju_izvjesca_programa_gradnje_objekta.doc
Puna verzija: 32.00 KB
Zapisnik_14._sjednice.doc
Puna verzija: 96.00 KB
Izvrsenje_proracuna_Opcine_Cestica_na_dan_31.12.2014._godine.pdf
Puna verzija: 259.25 KB