Korisnički login

Kandidacijske i izborne liste za izbore nacionalnih manjina za razinu Županije

U privitku obavijesti nalazi se lista kandidata za izbor članica/članova vijeća Romske, Srpske, Bošnjačke, Slovenske te Albanske nacionalne manjine na razini Županije.

KANDIDACIJSKE_I_IZBORNE_LISTE_na_razini_Zupanije.pdf
Puna verzija: 585.97 KB